Ngày 25.07.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XVI Thường Niên

THỨ BẢY: 25. 07. 2015

Kính Thánh Giacôbê Tông đồ .
Mt 20, 20-28

1. Ghi nhớ: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người ” (Mt 20,28).

2. Suy niệm : Trong cuộc sống ít ai muốn mình là người phục vụ vì nó có vẻ rất nặng nề và thấp kém. Thông thường, con người chỉ muốn mình được phục vụ chứ không thích phục vụ người khác. Thánh Giacôbê Tông đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay là môn đệ được Chúa Giêsu kêu gọi đầu tiên và thuộc nhóm ba môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến cách đặc biệt. Nhờ được ở bên Vị Thầy Chí thánh suốt đời chỉ biết hy sinh phục vụ, nên thánh Giacôbê đã trở thành người biết phục vụ người khác theo cùng cách thức như Thầy Giêsu của mình, và Ngài cũng đã trở thành một người phục vụ đắc lực cho Tin mừng của Chúa. Vì thế noi gương thánh Giacôbê chúng ta cũng hay quên mình phục vụ cách vô vị lợi cho tha nhân.

3. Sống Lời Chúa: Sống tinh thần phục vụ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tìm được tình yêu trong phục vụ, hầu con có thể phục vụ mọi người như Chúa đã từng phục vụ chúng con. Amen.