Ngày 25.04: Có Chúa cùng hoạt động

25/04/15 Thứ Bảy tuần 3 PS
Th. Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng

Mc 16,15-20

Có Chúa cùng hoạt động

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. (Mc 16,19-20)

Suy niệm: Chúa về trời, hoàn tất sứ mạng tại thế, còn các Tông Đồ được sai đi rao giảng Tin Mừng. Trong công cuộc truyền giáo và xây dựng Giáo Hội, các tông đồ không đơn độc nhưng luôn “có Chúa cùng hoạt động.” Lịch sử hai ngàn năm của Giáo Hội chứng minh điều đó. Bất chấp những yếu đuối của con người, những thành công hay thất bại giữa trần gian, Tin Mừng vẫn luôn được rao giảng cho đến tận cùng trái đất.

Mời Bạn: Căn cứ vào lệnh truyền của Đức Ki-tô thì việc loan báo Tin Mừng phải là mối quan tâm hàng đầu của bạn và mỗi việc bạn làm phải được biến thành một hành động loan báo Tin Mừng. Thế nhưng dường như lệnh truyền này nơi bạn vẫn đang bị tê liệt? Những thăng trầm trong lịch sử có làm bạn nao núng, chao đảo, ảnh hưởng đức tin và nhuệ khí tông đồ không? Bạn nhớ rằng bạn có dấn thân hành động thì Chúa mới “cùng hoạt động với bạn.”

Chia sẻ: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). Bạn nghĩ gì về lời nói đó của thánh Phao-lô? Bạn có sáng kiến gì để thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng?

Sống Lời Chúa: Mỗi lần tham dự cử hành phụng vụ, hãy chú ý lắng nghe và cảm nghiệm lời chào này: “Chúa ở cùng anh chị em”, để luôn chuẩn bị tâm hồn đón nhận cách xứng đáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin củng cố đức tin, để chúng con luôn cảm thấy Chúa ở cùng chúng con mọi ngày. Xin ban cho con ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để con dạn dĩ loan báo Tin Mừng cho anh chị em con. Amen.