Ngày 26.04: Cần nhiều mục tử nhân lành

26/04/15 Chúa Nhật tuần 4 PS – B
Chúa Chiên Lành

Ga 10,11-18

Cần nhiều mục tử nhân lành

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê không phải là mục tử.” (Ga 10,11-12)

Suy niệm: Hôm nay Giáo Hội cử hành lễ Chúa Chiên Lành và kêu gọi cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ. Theo thống kê của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, số người theo đuổi ơn gọi nay giảm đi một nửa so với 50 năm trước, cứ 1000 tín hữu thì chỉ có 1 người sống ơn gọi linh mục tu sĩ. Con số ấy không làm Giáo Hội an tâm trước nhu cầu con người thời đại đang cần sự chăm sóc của các mục tử. Cầu nguyện là giải pháp đầu tiên như Chúa dạy, “các con hãy xin chủ ruộng.” Đức Bê-nê-đi-tô đã nói: nơi nào người ta nhiệt tâm cầu nguyện, nơi đó có nhiều ơn gọi. Thứ đến, chúng ta cầu nguyện cho có nhiều người quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi. Thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II nhận định, dù có nhiều người trẻ không dám sống “chuẩn mực cao của đời sống Ki-tô hữu thường nhật”, Giáo hội vẫn không ngừng cầu nguyện cho người trẻ “dám đánh liều đời mình cho lý tưởng thanh cao”, bởi “Ki-tô hữu được chọn không phải cho những chọn lựa mọn hèn, mà hướng đến những nguyên lý cao cả nhất.” Ơn gọi nơi người trẻ là hạt giống tốt Chúa gieo vào lòng họ, để họ nên giống Ngài, nhưng hạt giống đó thường bị quỷ dữ lấy đi, lôi kéo người trẻ chọn theo con đường có vẻ thoải mái hơn. Tuy nhiên, niềm vui chỉ đến với những ai đáp lại lời mời gọi từ trên cao.

Mời Bạn: Nhìn vào cơn đói Thiên Chúa của con người thời nay và suy nghĩ về sự cần thiết của ơn gọi linh mục tu sĩ.

Sống Lời Chúa: Khích lệ một người trẻ đi tu.

Cầu nguyện: Hát: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán…”