Ngày 29.09.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên

THỨ BA: 29.09.2015
KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
Ga 1, 47-51

 

1. Ghi nhớ: ” Các con sẽ thấy Trời mở ra và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51)

2. Suy gẫm: Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh Thiên Thần là sứ giả, là người để thi hành thánh ý Thiên Chúa, điều Chúa muốn … đặc biệt làm trung gian loan truyền sứ mạng của Chúa cho loài người. Các Ngài làm vinh danh Thiên Chúa bằng sự vâng phục. Còn Satan thì bất tuân, chống đối lại Thiên Chúa nên bị đày xuống hỏa ngục là ma quỷ. Đây là câu chuyện hùng vĩ của cuộc chiến giữa ” thiện ” “ác” . Chiến thắng thuộc về con cái sự sáng, thi hành điều thiện. Họ là những người đã sống và chết với không chút bạo lực, họ dám làm chứng cho chân lý bằng chính con người và sự hy sinh của họ. Chúng ta muốn trở nên con cái Thiên Chúa và có phục vụ Ngài như các Thiên Thần?

3. Sống Lời Chúa: Làm chứng cho Chúa bằng lời nói và việc làm mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết kết hợp với Chúa để trở nên con caí Thiên Chúa ở trần gian cũng như ở trên trời mai sau. Amen.