Kinh Mân Côi trước Thánh Thể : Mùa Mừng

 

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT
Chúa sống lại

Suy niệm : Về sự hiển vinh của Thánh Thể

mc16.jpgChính Đấng Phục Sinh vẫn đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Suốt 20 thế kỷ qua, Thánh Thể được tôn kính cách đặc biệt : biết bao lời ca tụng, bao bài thánh ca tuyệt vời, bao nghi lễ phụng vụ trang nghiêm, và bao thánh đường uy nghi đã được xây cất để tôn kính Thánh Thể.

Những vinh dự đặc biệt và vĩnh viễn ấy được người tín hữu dành cho Thánh Thể chính là lời tuyên xưng niềm tin của họ, và là lời giới thiệu mạnh mẽ nhất cho những kẻ vô tín, vô thần sống quanh họ.

Lạy Chúa,
Con muốn có mặt
trong những cuộc biểu dương Thánh Thể,

Con muốn tham dự
những cuộc rước Thánh Thể long trọng.

Con muốn đóng góp rộng rãi
vào thánh đường và việc phụng tự
để chứng tỏ lòng tin yêu Thánh Thể của con.

Lạy Chúa, hơn thế nữa,

Xin cho con biết biểu dương Thánh Thể
bằng vẻ đẹp của nhân đức sáng ngời
của những tâm hồn siêng năng rước lễ.

MẦU NHIỆM THỨ HAI
Chúa Thăng Thiên.

Suy niệm: Thánh Thể có sức biến đổi sự sống

Chúa về trời và hứa cho chúng ta về trời chung sống với Ngài. Nhưng ở trần gian chúng ta có thể có sự sống đó rồi. “Ta là Bánh Hằng Sống, ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì có sự sống đời đời và Ta sẽ cho sống lại trong ngày sau hết”… “Ai ăn Thịt Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy”… (Ga. 6,48.54.56)

Khi ta rước lễ, Mình Thánh Chúa sẽ thấu nhập vào bản thân chúng ta, Máu Thánh Chúa châu lưu trong thân thể có sức biến đổi chúng ta. Ai cương quyết với khuyết điểm và tội lỗi là dấu vết sự chết, sẽ ao ước rước Chúa, Bánh Sự Sống.

Lạy Chúa Thánh Thể,
Xin Chúa sống trong con luôn,
xin cho cuộc sống con biến cải giống cuộc sống Chúa.

“Xin suy nghĩ trong con, cầu nguyện trong con,
yêu mến trong con, đau khổ trong con.

Xin trông nhìn qua con, nói năng qua con,
hành động qua con, chúc phúc qua con ”

Xin cho con mang lấy những tâm tình,
những rung cảm và cách lí luận của Chúa.

Xin cho con mang lấy sự sống Chúa,
để được cùng sống với Ngài trên cõi trường sinh.

MẦU NHIỆM THỨ BA
Chúa Thánh Thần hiện xuống

Suy niệm: Thánh Thể là nguồn sinh lực cho những người hoạt động tông đồ

Khi đầy tràn Thánh Linh, 12 tông đồ nhút nhát sợ hãi trở thành can đảm hăng say rao giảng tin mừng. Trong phép Thánh Thể, chính Đức Kitô, Đấng đã hà hơi ban Thánh Thần trên các thánh tông đồ (Ga. 20,21) cũng ban Thánh Thần cho ta.

Không ai nghi ngờ rằng nguồn hào hiệp nhiệt thành dấn thân của người kitô hữu chính là Thánh Thể. Họ đến để được sai đi, để xin ơn thánh linh, và như 72 môn đệ xưa, họ tường trình công việc đã làm. Và họ sẽ nghe lời Chúa âu yếm phán : “Hãy vui mừng vì tên các con được ghi trên trời” (Lc. 10,20)

Lạy Chúa Thánh Thể,

“Xin Chúa dùng con như khí cụ
tiếp nối công việc Chúa nơi trần gian.

Xin dùng con mà dạy dỗ, dùng con mà an ủi
dùng con mà cứu giúp, dùng con mà trợ lực.

Xin Chúa tiếp tục đi trên trái đất nầy với đôi chân của con,
để hướng dẫn địa cầu về với Chúa Cha
nhờ Chúa Thánh Thần.

Xin ban tràn trên con lửa yêu mến của Thánh Thần,
để con quảng đại cùng với Chúa,
bẻ bánh cuộc đời mình và tuyên cáo với mọi người :
“Đây là Mình tôi sẽ hiến thân cho anh em”

MẦU NHIỆM THỨ BỐN
Đức Mẹ về trời

Suy niệm: Thánh Thể nuôi dưỡng đời nội tâm

Mẹ Maria giã từ trần thế là để kết hiệp trọn vẹn với Đức Kitô. Ai muốn kết hiệp trọn vẹn với Chúa và hâm mộ đời sống nội tâm, đều tìm thấy nơi bí tích Thánh Thể sức sống dồi dào và những gương mẫu tuyệt hảo.

Như Chúa quyền năng biểu hiện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ, họ yêu chuộng đời mai ẩn. Như Thánh Thể là hiến lễ tuyệt vời đẹp lòng Chúa Cha, họ dâng hiến đời mình để cảm tạ, ngợi khen và đền tội nhân thế. Như Thánh Thể là lương thực nuôi nhân loại mà vẫn hoàn toàn thuộc về Chúa Cha, họ hướng trọn về Chúa đang khi ban phát chính mình cho tha nhân.

Lạy Chúa Thánh Thể,
con muốn kết hợp trọn vẹn với Ngài

Lạy Chúa là Ánh Sáng,
con xin trao phó trí khôn con cho Chúa,
để nó phê phán mọi sự như chính Ngài phê phán.

Lạy Chúa là Dũng Lực,
con xin trao phó trái tim con cho Chúa,
để nó theo đuổi tất cả những gì làm đẹp ý Ngài.

Lạy Chúa là Tình Yêu,
con xin trao phó ý chí con cho Chúa,
để nó gắn bó với Ngài trọn vẹn không thay đổi.

Lạy Chúa Thánh Thể là nguồn mọi sự thánh thiện,
con xin trao phó linh hồn con cho Chúa,
để nó sống nhờ Ngài, với Ngài và cho Ngài
vì Ngài là Thiên Chúa của con. (Theo H.Y Newmann)

MẦU NHIỆM THỨ NĂM
Đức Mẹ được vinh thưởng

Suy niệm: Thánh Thể là bảo chứng Nước Trời

Vinh phúc lớn nhất của Đức Mẹ và các thánh là gì ? Đó chính là các vị được chiêm ngưỡng Chúa suốt đời. Các Ngài được no thỏa, sung sướng và mãn nguyện vì có Chúa. Nhưng Thiên Chúa trên thiên quốc và Thiên Chúa trong Thánh Thể cũng là một. Đức Kitô trong Thánh Thể chính là Đức Kitô thẩm phán sẽ tưởng thưởng mọi công trạng của người trần.

Bởi thế, Thánh Thể là bảo chứng vinh quang Nước Trời. Những ai gần gũi, thân cận với Đức Kitô trong Thánh Thể, chắc chắn sẽ được gần gũi Ngài trên Thiên quốc.

Lạy Chúa, thế là quá đủ cho con rồi,
ngay từ trần thế, qua bí tích Thánh Thể,
Chúa đã cho con
chung hưởng phần thưởng của Mẹ Maria trên trời.

Khi con đến gần Thánh Thể,
Chúa cao cả muôn trùng đang ở bên con.

Khi con rước lễ,
Chúa hạnh phúc vô biên đang ở trong con.
Và trong mọi lúc, Chúa vẫn chờ đợi con gặp Ngài.

Lạy Chúa, thế là quá đủ cho con rồi.