Từ bỏ chính mình (28.09.2015)

Thứ Hai sau Chúa nhật XXVI thường niên

Lời Chúa: Lc 9,46-50

  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”. Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

1. Ghi nhớ: “ Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc, 9- 48).

2. Suy niệm:

Trong quan niệm cuộc sống con người, người lớn hơn luôn được xem là người nhiều tuổi, là người có danh vọng chức quyền địa vị v.v… Thế nên người lớn hơn sẽ nhận được nhiều đặc quyền hơn, được ca tụng, được bao người vây quanh nể trọng. Vì thế, ai ai cũng muốn làm đầu trước mọi người. Và với bản tính con người, chính các môn đệ khi xưa đôi lúc cũng không thắng nổi bản thân mình, cũng muốn theo Chúa Giêsu để được làm lớn trong thiên hạ. Nhưng quan niệm làm lớn của Chúa Giêsu lại đi ngược với ý muốn của chúng ta. Ngài muốn chúng ta được lớn lên bằng cách phải trở nên nhỏ bé đi, sống khiêm nhu với tinh thần phục vụ nhưng không và phải từ bỏ chính mình vác Thập Giá mà theo Ngài. Được – mất ở thế gian với bao vinh hoa bổng lộc sẽ chẳng làm dày thêm cho ta công trạng gì trước mặt Chúa cho bằng tìm vinh phúc Nước trời qua việc san sẻ, giúp đỡ những người anh em nghèo khó chung quanh ta.

3. Sống lời Chúa:

Thực hành bác ái trong cuộc sống,  mỗi người hãy từ bỏ chính mình và  không mong đền đáp

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn quảng đại, quên mình trong mọi hoàn cảnh để theo gương Chúa mà phục vụ anh em. Amen.