Ngày 30.06: Một “nơi” ở với Đức Ki-tô

 

30/06/14 Thứ Hai  tuần 13 TN

Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma  

Mt 8,18-22

Một “nơi” ở với Đức Ki-tô

“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”  (Mt 8,20)

Suy niệm: Ngay cả đến những loài động vật hoang dã, sống phiêu bạt cũng có một nơi “đăng ký thường trú”. Huống chi con người, ai mà chẳng nuôi ước mơ một cuộc sống “an cư lạc nghiệp”, một ước mơ bình thường và chính đáng. Nhưng Chúa Giê-su lại cho thấy cuộc sống người môn đệ của Ngài có những đòi hỏi thật khác biệt. Điều trước tiên mà nhiều người tin-theo Chúa tìm kiếm không phải là để được thăng tiến bản thân, ổn định cuộc sống có nơi có chỗ, mà là dấn thân vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú, cuộc phiêu lưu đồng hành với Chúa. Hay nói cách khác, tin-theo Chúa Ki-tô không để đạt tới một “nơi” nào đó trên thế gian này, mà là để đạt được chính Chúa, Đấng siêu việt mọi không gian và thời gian. Đạt đến “nơi” đó với Đức Ki-tô, người môn đệ Chúa mới có thể gọi là “an cư lạc nghiệp” được.

Mời Bạn: Lắm khi ta theo Chúa để đạt được cái gì đó mà không phải là Chúa. Người Do thái theo Chúa để được ăn bánh no nê. Có người theo đạo để lấy vợ lấy chồng. Có người đi tu để được học hành đến nơi đến chốn. Điều đó có thể là hợp tình hợp cảnh trong những bước đầu gặp gỡ Chúa. Nhưng để tin-theo Đức Ki-tô đến cùng, bạn được mời gọi tìm kiếm chính Chúa vì yêu Chúa và chỉ vì yêu Chúa mà thôi.

Chia sẻ: Hiện nay, động cơ bạn tin-theo Chúa đang là gì? Bạn làm gì để động cơ đó ngày càng tinh tuyền hơn?

Sống Lời Chúa: Hằng ngày tự kiểm điểm: tôi đã hành động dựa trên động cơ nào: vì Chúa hay không vì Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết phụng sự Chúa không vì phần thưởng nào, mà chỉ vì Chúa mà thôi.