Ngày 31.05.2015: Chúa Nhật IX Thường Niên – Lễ Chúa Ba Ngôi

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN : 31.05.2015

Lễ Chúa Ba Ngôi

Mt 28, 16 – 20

1.Ghi nhớ: “Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).

2.Suy niệm: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu trao cho các Tông đồ sứ mệnh rao giảng Tin Mừng và rửa tội cho muôn dân, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Người cũng hứa sẽ hiện diện cùng các ông mọi ngày cho đến ngày tận thế. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi, vì vậy, chúng ta nay thuộc về Thiên Chúa chứ không còn thuộc về thế gian nữa, nên phải sống như con cái sự sáng. Ơn làm con Chúa thôi thúc chúng ta làm tông đồ truyền giáo, nghĩa là đem Chúa đến cho hết mọi người, mọi thời ở khắp mọi nơi. Lệnh truyền giáo luôn cấp bách cho mọi thời đại.

3.Sống Lời Chúa: Dạy giáo lý và thăm viếng bệnh nhân là một trong những cách thế truyền giáo thiết thực đối với chúng ta.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin sai thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành cho cánh đồng truyền giáo của Chúa. Amen.