Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm B (2012-2024)

SUY NIỆM

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm C (2010)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm A (2011)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm B (2012)

+ Nghe giảng Chúa nhật II  Thường Niên năm C (2013)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm A (2014)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm B (2015)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm C (2016) + Video

+ Nghe giảng Chúa Nhật II Thường Niên năm A (2017)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,35-42)

Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simôn và nói : “Anh là Simôn, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phêrô).

 

Năm 2024:

Năm 2021:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Năm 2018:

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2015:

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2012:
Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM