Nghe giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm B (2012-2024)

SUY NIỆM


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 2,13-25)

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

Người Do-thái hỏi Đức Giêsu : “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” Đức Giêsu đáp : “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do-thái nói : “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?” Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.

Trong lúc Đức Giêsu ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.


Năm 2024:

Năm 2021:

Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Năm 2018:

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2015:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu – (Nhân dịp 08.03)

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao  

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxiôc Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM