Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C (2010, 2013, 2016, 2019, 2022)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C (2016)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,23-29)

Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘ Thầy ra đi và đến cùng anh em ‘. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm Giuse Trần Hưng Đạo, OP

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP

Năm 2016:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2013:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc – bổn mạng GH Vinhsơn

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc – bổn mạng ca đoàn Giới Trẻ

Năm 2010:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Giuse Phạm Quốc Văn 

SUY NIỆM