Nghe giảng Chúa nhật XIII Thường niên năm A (2017-2023)

SUY NIỆM

Nghe giảng Chúa nhật XIII Thường niên năm A (2020, 2017)

Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 10:37-42)

“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.

Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

“Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Năm 2017:

Lm. Mô-rít Lục vĩnh Phố 

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy 

Gm Micae Hoàng Đức Oanh

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường 

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *