Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm C (2022, 2019, 2016, 2013, 2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm A (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm B (2009, 2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 13,22-30)

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ Bấy giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’

“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Năm 2016:

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2013:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa – Tiếng Anh

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

SUY NIỆM