Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm B (2009, 2012, 2015, 2021)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm B (2009, 2012 và 2015) + Video (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2016)

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 12,41-44)

Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm B (2009, 2012 và 2015)
Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao.

Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.

Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói :

“Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

Năm 2021

 Năm 2015

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2009

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM