Nghe giảng lễ Chúa nhật XXI thường niên năm A (2011-2023)

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm A (2011 và 2014) +  Video (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm B (2009, 2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXI thường niên năm C (2016)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.”

Đức Giêsu lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Simôn Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Đức Giêsu nói với ông : “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP

Năm 2017:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Ngày 24.08.2014

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 Ngày 21.08.2011

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Phanxicô S. Lê Văn La Vinh

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu 

SUY NIỆM