Nghe giảng tĩnh tâm giới trưởng thành mùa chay 2011

Gx Đa Minh Mùa chay 2011
Nghe giảng tĩnh tâm giới trưởng thành

“Đức Kitô
Là đường, là sự thật và là sự sống”


Trong ba ngày 14, 15 và 16.04.2011, cũng là những ngày giáp tuần thánh, đông đảo anh chị em giáo hữu đã tề tựu về nhà thờ Đa Minh Ba chuông, để tham dự những ngày tĩnh tâm dành cho giới trưởng thành.

Phụ trách tĩnh tâm năm nay, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP đã chọn chủ đề : “Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống”. Đó cũng là lời khẳng định Đức Giêsu đã trả lời cho thánh tông đồ Tôma (Ga 14, 6). Nội dung được phân phối đều cho ba buổi tĩnh tâm : Đức Kitô là Đường;  Đức Kitô là Sự Thật ; Đức Kitô là Sự sống.

Xin gửi đến cộng đoàn các giảng tĩnh tâm trên.

 

1. Đức Giêsu là Đường

/chay2011_hoa1

 

2. Đức Giêsu là Sự Thật

/chay2011_hoa2

 

3. Đức Giêsu là Sự Sống

/chay2011_hoa3