Người thừa kế (17.12.2016 – Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng năm A)

 Thánh Ladarô

 Lời Chúa: Mt 1, 1 – 17

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Ma-thêu

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

 

1. SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay trình bày gia phả của Đức Giêsu Kitô.

Thánh Mát-thêu trưng dẫn gia phả của Đức Giêsu ngay từ đầu sách Tin Mừng của ngài để minh chứng tính cách trần thế của “Con Thiên Chúa” làm người và ở giữa chúng ta; thánh sử nhấn mạnh đến ơn cúu độ Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại qua Đấng Cứu Độ, Đấng được sai đến để thực hiện lời hứa cứu chuộc loài người mà Thiên Chúa đã hứa với ông bà nguyên tổ nơi vườn E-den xưa.

Khởi đi từ Áp-ra-ham, là người đã thể hiện đức tin một cách tuyệt đối vào Thiên Chúa toàn năng, giàu lòng thương xót; ông để vâng phục và tín thác không điều kiện, kể cả khi ông được Thiên Chúa yêu cầu dùng chính I-sa-ác, đứa con trai duy nhất làm lễ vật tạ ơn dâng tiến Thiên Chúa. Áp-ra-ham trở thành tổ phụ một dòng tộc được Thiên Chúa tuyển chọn và được mệnh danh là “Cha những kẻ có lòng tin”.

Trong lịch sử ơn cứu độ, dòng tộc ấy được mệnh danh là “Dân riêng Thiên Chúa”, một dòng tộc được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt; đồng thời  Thiên Chúa trực tiếp dẫn dắt, huấn luyện qua muôn ngàn biến cố đầy gian nan và thử thách trong một thời gian lâu dài, để từ cá nhân ông Áp-ra-ham, từng bước lan tỏa đến gia đình, đến dòng tộc rồi trở thành một quốc gia, một vương quốc của Thiên Chúa. Đọc trong gia phả của Đức Giê-su Ki-tô, khởi đi từ tổ phụ Áp-ra-ham, rồi trải qua các đời con cháu của ông; cùng với những biến cố, những điều kỳ diệu xẩy ra trong dòng tộc; đặc biệt trong hành trình về Đất Hứa, đã diễn tả lòng khoan nhân, thương xót và sự trung tín giữ giao ước của Thiên Chúa với nhân loại mà chung cuộc là Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa làm người để lập công cứu chuộc loài người.

Những nhân vật trong gia phả của Đức Giê-su, ngoài Áp-ra-ham, I-sa-ác, Gia-cóp là những người được Cựu Ước nhiều lần nhắc đến như sở hữu của Thiên Chúa: “Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-sa-ác, của Gia-cóp”; còn nổi bật vua Đa-vít con ông Gie-sê. Đa-vít là một vị vua nổi tiếng của dân tộc Ít-ra-en; dưới triều đại của ông, lời hứa ban Đấng Cứu Độ được Thiên Chúa lập lại; do vậy các ngôn sứ truyền tụng Đấng Mê-si-a sẽ là con vua Đa-vít.

Một điểm khác biệt với lệ thường trong gia phả của người Do Thái, gia phả của Đức Giêsu theo thánh sử Mát-thêu còn nêu danh tính bốn người phụ nữ: Ta-ma vợ của Giu-đa, Ra-kháp vợ của Xan-môn, Rút vợ của Bô-as, Bát-sê-va vợ của U-ri-gia; họ đều là người dân ngoại và có những hoàn cảnh đặc biệt khi làm mẹ; còn người phụ nữ thứ năm trong gia phả là bà Ma-ri-a, người đã sinh ra Đức Giêsu. Trình thuật Tin Mừng theo thánh Mát-thêu nêu danh tính các phụ nữ trong gia phả Đức Giêsu có ý muốn nói đến sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa khi cho dân ngoại tham dự vào dòng tộc Ngài đã tuyển chọn; đồng thời chuẩn bị cho sự can thiệp còn lạ lùng hơn nữa nơi Đức trinh nữ Ma-ri-a trong chương trình cứu độ của Ngài.

Phần cuối của gia phả, khi nói về Đức Giêsu, trình thuật Tin Mừng chỉ xác định mẹ của Người là bà Maria mà không nhắc đến từ “sinh ra” như các đời trước, điều này cho thấy bà Maria mang thai Đấng Cứu Thế không phải bởi máu huyết của Giuse chồng bà, nhưng là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, thánh Giuse người đã đính hôn với trinh nữ Maria đã chấp nhận và đón cô về làm vợ; đồng thời trở thành dưỡng phụ của Đức Giêsu. Nhờ thánh Giuse mà Đức Giêsu được đặt vào lịch sử nhân loại theo pháp luật.

Trình thuật Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu là một nhân vật lịch sử, Người là một con người thực sự vì có cha mẹ, có tổ tông, nguồn gốc. Tuy nhiên Người cũng là Thiên Chúa thật bởi Người là Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, nhập thể trong cung lòng trinh nữ Maria bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, và đã sinh ra trong một dòng tộc được Thiên Chúa Cha tuyển chọn để xứng hợp với sứ mệnh cứu độ nhân loại của Người.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

  • Cùng với Giáo Hội toàn cầu đang chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm “Con Thiên Chúa Giáng Sinh làm người”; xác tín mạnh mẽ Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, Người đã hoàn tất công trình cứu độ nhân loại theo kế hoạch của Chúa Cha: nhập thế, nhập thể làm người; được sinh ra trong một dòng tộc vương giả, trưởng thành và ra đi loan báo Nước Trời, ban ơn Cứu độ cho muôn dân.
  • Vững bước theo chân Người qua các mầu nhiệm Cứu độ với tâm tình yêu mến, tuân phục.

2. CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho con vững tin Người là Đấng Em-ma-nu-en, Người đã giáng sinh làm người để đem lại bình an cho nhân loại; đồng thời, xin cho con biết cụ thể hóa tâm tình Mùa Vọng với lòng yêu mến Chúa và bác ái với mọi người.

3. SỐNG TIN MỪNG

Cậy nhờ ân sủng bí tích Hòa Giảỉ và Thánh thể để chuẩn bị tâm hồn kỹ lưỡng, xứng đáng là hang đá Be-lem sạch sẽ, ấm cúng chờ đón Hài Nhi Giêsu giáng sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *