Ơn tái sinh nhờ máu Chúa Giê-su Ki-tô (20.04.2020 – Thứ Hai tuần II Mùa Phục Sinh)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Ga 3,1-8

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người : “Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” 3 Đức Giê-su trả lời : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” 4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa : “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?” 5 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt ; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. 7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói : các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Ơn tái sinh nhờ máu Chúa Giê-su Ki-tô (20.04.2020 – Thứ Hai tuần II Mùa Phục Sinh)

“Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa” (Ga 3,5).

 Mỗi Ki-tô hữu đã được sinh lại bởi Nước và Thánh Thần qua Bí Tích Rửa tội. Dù được rửa tội lúc còn ấu thơ hay khi đã lớn khôn, thì cũng là một hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa đã ban cách nhưng không. Không phải vì tài sức, trí hiểu, hay khả năng mà chúng ta tìm được Thiên Chúa, nhưng chỉ vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, đã tìm và chọn gọi để ban ơn tái sinh cho chúng ta.

Nếu tội nguyên tổ đã làm chúng ta mất chức, mất quyền nghĩa tử của Thiên Chúa, thì giờ đây, Bí Tích rửa tội phục hồi cho ta chức quyền nghĩa tử quý yêu của Thiên Chúa. Và với ơn Tái Sinh, chúng ta được thừa hưởng ơn cứu chuộc của Chúa Ki-tô, được hạnh phúc sống, sống lại và sống đời đời với Chúa Ki-tô.

Đúng như Chúa Giê-su nói: “Nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh”. Nhưng, xin đừng nghĩ rằng đã được rửa tội, rồi muốn sống sao thì sống, cũng được lên Thiên Đàng, mà còn phải sống ân sủng Bí tích rửa tội trong suốt đời mình: luôn sống trong tình trạng ân sủng, luôn hoàn toàn thuộc về Chúa. Và cũng đừng nhìn anh em chưa được rửa tội với con mắt kỳ thị, xem thường. Hãy nhớ rằng: giáo lý giáo hội dạy có ba cách lãnh bí tích Rửa tội; bằng Nước, bằng Lửa, và bằng Máu. Có thể họ chưa được rửa tội bằng Nước, nhưng đã ước ao sống công chính, hoặc đã anh dũng làm chứng cho Chúa qua tình yêu tha nhân. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

Đừng lầm lẫn giành cho mình: Chúa ban ơn cứu độ cho người công giáo! Lạy Chúa, chúng con tạ ơn hồng ân Tái Sinh nhờ Máu Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn yêu mến Chúa. Lạy Chúa, có biết bao người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa, nhưng trong mùa dịch bệnh này, Chúa đã dùng trái tim bàn tay của họ để tỏ bày lòng thương của Chúa, để nối dài bàn tay chữa lành của Chúa.

Xin Chúa ban ơn cho họ nhận biết Chúa, nhận ra ân sủng của Chúa khi họ thực hành đức yêu người, để họ sớm trở nên môn đệ của Chúa. Xin giúp chúng con phòng tránh và tận diệt thứ dịch bệnh nguy hiểm nhất là tội lỗi, để chúng con được sống trong ân nghĩa Chúa luôn. Amen.

BCT

Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và đồng hành nơi chúng ta (24.04.2017)

1. Ghi nhớ:

“Thật,  tôi bảo thật ông: không ai có thể vào  nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi nước và Thần Khí” ( Ga 3- 4).

2. Suy niệm:

Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Ni-cô-đê-mô giúp mọi người nhận thấy rằng chúng ta được sinh ra bởi ơn trên là nước và Thần Khí. Con người sinh bởi ơn trên, là lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và Thần Khí, thì mới thông phần sự sống đời đời, sự sống trường sinh bất diệt, sự sống mà Thánh Gioan gọi là Nước Thiên Chúa, một sự sống thần linh, một cách thực hiện hoàn toàn thay đổi, do tác động của Thiên Chúa.

Qua đó, con người không ai cứ tự nhiên sống hay tự nhiên sống để làm con Thiên Chúa. Nhưng qua bí tích rửa tội, người Kitô hữu đều phải vượt qua bao cạm bẫy thử thách, để trở thành một con người mới, để hoàn thiện chính mình, vượt qua cái tôi nhỏ nhen ích kỷ, mưu toan tính toán, lợi hại, hẹp hòi hay giằng co với bao tội lỗi đang vây bọc tứ bề, đi tìm cái cao thượng, thanh thoát, nhẹ nhàng trong tâm hồn, bằng sự vị tha, vượt qua những sân si luôn làm vẩn đục tâm hồn, đi tìm sự sống ích lợi cho xã hội, Giáo hội hay cộng đoàn. Đó mới ngẫm ra cuộc đời là biết sống đi tìm sự an bình, mới cảm nhận đời còn biết bao cái đẹp cái hay cần sự đóng góp của tôi, như một viên đá nhỏ chung tay xây dựng nhà Cha ta.

Bài Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi mỗi người, biết sống là biết lắng nghe lời Chúa gọi, con người lãnh nhận Thần khí nơi mình, và con người hoạt động nơi con người ấy, và để cho Thần khí gây những hiệu quả nơi con người ấy, biết tìm sự tái sinh để sống hoàn thiện, tái sinh bởi nước và Thần khí, để Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, phù trợ, luôn đồng hành với tôi trong cuộc sống trần gian này. Mỗi kinh nghiệm vượt qua trong cuộc đời, dù vấp phạm tinh thần hay vật chất xảy ra, đều có ý Chúa quan phòng, tin tưởng Chúa Thánh Thần luôn hoạt động và dẫn tôi đi trên vạn nẻo đường, thế nên dù bôn ba, nguy khốn, dù thành công hay thất bại, bất cứ làm việc gì, tôi đều trông cậy vào ơn Chúa Thánh Thần. Cuộc đời mỗi người là có Chúa Thánh Thần dẫn dắt, có bao giờ chúng ta biết chuẩn bị cho Chúa Thánh Thần hiện diện và đồng hành với chúng ta hay không?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh! Xin vì mầu nhiệm Chúa Kitô tử nạn và Phục sinh, xin Thần khí Chúa luôn canh tân con người cũ và biến đổi chúng con thành khí cụ bình an trong Thiên chúa, để nhờ Thần khí chúng con mới thông phần sự sống đời đời. Amen.

M.Liên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *