Thánh Phaolô, Tông đồ dân ngoại

 

Thánh Phaolô, Tông đồ dân ngoại

 

Sự nghiệp “Tông đồ Dân ngoại” của Phaolô không chấm dứt với cuộc tử tạo của ngài; nhưng được tiếp nối một cách đầy xác tín và phong phú bởi các thế hệ “tôi tớ của Đức Chúa”, ở mọi nơi và mọi thời. Mời quý độc giả xem phim:

 

OxSmPIWImKU