Quốc hội Anh tạo sức ép trên Anh giáo cho phép hôn nhân đồng phái

Quốc hội Anh tạo sức ép trên Anh giáo cho phép hôn nhân đồng phái
Đức Tổng giám mục Justin Welby | ANSA

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong những ngày qua, Thượng Hội đồng Anh giáo ở Anh bỏ phiếu cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái, tuy không công nhận đây là hôn phối.

Quyết định này đã bị bốn Giáo tỉnh Anh giáo ở Phi châu là Nigeria, Uganda, Kenya và Rwanda mạnh mẽ phản đối và tuyên bố ngưng hiệp thông.

Lên tiếng trong khóa họp của Hội đồng tư vấn Anh giáo, nhóm tại Ghana bên Phi châu, Đức Tổng giám mục Welby đã tiết lộ mình bị các đại biểu Quốc hội Anh tạo sức ép và đe dọa, nhưng ngài đã trả lời: “Vâng lời Thiên Chúa hơn là trung thành với quốc gia”. Ngài cũng nói về ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần trên luân lý ngày nay. Theo ngài, tương lai của Liên hiệp Anh giáo không thể do những người bên ngoài áp đặt. “Chúng ta không thể bị khuất phục vì những biện pháp tống tiền, tạo sức ép hoặc bị mua chuộc.

Đức Tổng giám mục tiết lộ thêm rằng cũng trong một cuộc gặp gỡ tại Hạ viện Anh, ngài đã nói là chẳng thà thấy Giáo hội Anh giáo tại Anh mất vị thế đứng đầu Anh giáo hơn là thấy tình trạng Liên hiệp Giáo hội Anh giáo bị chia rẽ vì vấn đề hôn nhân đồng phái.

(Tổng hợp BBC, Ekai 14-2-2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *