Quy hướng về Thiên Chúa… (05.06.2018 – Thứ Ba Tuần IX Thường Niên)

05.06: Lễ Nhớ Thánh Boniface (672-754), Giám mục, Tử đạo

Tin Mừng: Mc 12,13-17

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

13 Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Đức Giê-su để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14 Những người này đến và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?” 15 Biết họ giả hình, Đức Giê-su nói : “Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !” 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” 17 Đức Giê-su bảo họ : “Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

Thói đời thường hả hê vui thỏa khi thấy một ai đó gặp thất bại; và cảm thấy sướng rơn khi có người bị xui xẻo, gặp nạn…

Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người cũng từng bị những người đương thời với Người – Người Pha-ri-sêu và người thuộc phe Hê-rô-đê – Giăng mắc ác ý, mong muốn Người bị sập bẫy; để có cớ bắt tội Người (x. Mc 12,13-14).

Chúa Giêsu đã nhìn thấu suốt tâm can xấu xa của họ. Ngài đã đập gãy cái bẫy của họ khi dựa trên đồng tiền đang sử dụng lúc bấy giờ để trả lời cho những ác ý của họ: “có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không… phải nộp hay không phải nộp ?”. Chúa Giê-su nói, đồng tiền do hoàng đế Xê-da cho lưu hành trong đế quốc Rô-ma thì tất nhiên là phải nộp thuế cho hoàng đế Xê-da, chứ không ai khác. Và Ngài cũng không quên xác quyết rằng: “Của Thiên Chúa trả về  Thiên Chúa”.

Lạy Chúa ! Lạy Thiên Chúa của con ! Nhìn lại cuộc sống này, thân xác này không có gì là của con hết. Mọi sự đều là của Chúa. Tất cả đều là của Chúa. Dù sống hay dù chết đều thuộc quyền Chúa. Con xin dâng linh hồn con và thân xác con về cho Chúa. Xin cho con ngày càng được nên nghĩa thiết với tình thương của Chúa hơn trong những khi con gặp đau khổ, và thử thách. Amen.

CÁT BIỂN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *