Sách tháng Đức Bà: Ngày XXIII – Việc thứ nhất người ta quen làm để tôn sùng Ðức Mẹ là lần hạt Mân Côi

1. Chính Ðức Mẹ đã truyền phép lần hạt Mân côi cho ông thánh Ðôminicô được hơn 700 năm nay. Thời ấy ở bên pháp, bè rối nổi lên rất mạnh giáo dân và tu sĩ bị tàn sát, nhà thờ nhà dòng bị đốt phá. Thánh Ðôminicô hết sức khuyên dụ bè rối ấy trở lại trong hai năm mà không kết quả gì. Thánh Ðôminicô vào một nhà thờ gần thành Tôlôsa, xin Ðức Mẹ tỏ cho biết phải làm thế nào mà chinh phục được bè rối ấy. Sau ba ngày ăn chay cầu nguyện, Ðức Mẹ hiện đến phán bảo Ðôminicô rằng: “Hỡi Ðôminicô, muốn chinh phục được dân cứng lòng ấy, thì hãy khuyên người ta lần hạt Mân côi”. Ðức Mẹ lại dạy ông thánh cách thức lần hạt. Thánh Ðôminicô vâng lời Ðức Mẹ, khuyên bảo người ta lần hạt Mân côi. Trong vòng hai năm, những người theo bè rối trở lại hầu hết. Phép lần hạt là một cách cầu nguyện ở tại đọc 15 kinh Lạy Cha và 150 kinh Kính mừng. Phải đọc ra ngoài miệng và suy ngắm trong lòng 15 sự mầu nhiệm Chúa Giêsu cùng Ðức Mẹ. Hai sự ấy cùng đi đôi với nhau, vì cả hai thuộc về bản tính phép lần hạt.

 

2. Phép lần hạt Mân côi rất trọng và sinh nhiều ơn ích, vì chính Ðức Mẹ đã truyền cho thánh Ðôminicô và vì kinh Lạy Cha và kinh Kính mừng là những kinh trọng nhất trong đạo. Lại vì 15 sự mầu nhiệm Chúa Giêsu cùng Ðức Mẹ là nguồn gốc đạo Thiên Chúa.

Phép lần hạt dạy ta những điều căn bản trong đạo, giúp ta dễ thêm lòng mến yêu Chúa. Phép lần hạt lại giúp ta giữ vững đức tin, thêm nhân đức cho người sốt sắng và lòng sám hối cho kẻ có tội.

Phép lần hạt Mân côi là khí giới hiệu lực, phá tan sức mạnh của thù địch Công giáo, lại là thuốc thần hiệu chữa khỏi ôn dịch và những tai họa khác.

Xưa nay, các Ðức Giáo Hoàng, các Giám Mục đều khuyến khích cổ động cho phép lần hạt. Giáo hữu mọi nơi, mọi thời đại đều kính trọng, cậy trông và siêng năng lần hạt.

Vậy từ trước tới nay ta chưa quí trọng phép lần hạt, thì từ này ta hãy siêng năng lần hạt, lần hạt mọi ngày. Ai siêng năng lần hạt là dấu chắc được cứu thoát khỏi hỏa ngục, vì người đó hằng tâm niệm những sự mầu nhiệm căn bản trong đạo, để sống thánh thiện và tiến tới trong đường nhân đức.

Lạy Mẹ, là Nữ vương truyền phép Mân côi rất thánh, chúng con ca ngợi cảm tạ Mẹ, vì Mẹ đã dạy chúng con một cách cầu nguyện quý trọng và sinh nhiều ơn ích, chớ gì con biết quý trọng và siêng năng lần hạt mọi ngày.

Thánh Tích :

Bà thánh Phanasia quê tại nước Ý. Bà mẹ là người hiền lành thánh thiện dạy con sùng kính Ðức Mẹ và chăm lần hạt Mân côi từ bé. Phanasia noi gương mẹ quý trọng sự lần hạt chẳng may mẹ mất sớm cha tái hôn với một bà tên là Margarita. Bà này khô khan lại xấu nết, lạ gì tình dì ghẻ con chồng. Phanasia bị hành hạ đủ điều; mặc dầu cô bé vẫn ngoan ngoãn kính yêu dì như mẹ.

Bà cấm Phanasia không được lần hạt, Phanasia phải lần hạt trộm vụng. Có lần bị dì bắt được, bà ta giật lấy tràng hạt quăng đi và đánh cho Phanasia một trận đau điếng. Phanasia đau lắm nhưng không dám mở miệng chỉ tiếc mất một cỗ tràng hạt. Cô bé không còn tràng hạt, thì lấy giây thắt nút lại thay tràng hạt. Chẳng may dì lại bắt được, và Phanasia lại bị một trận đòn nữa.

Nhưng ngày kia, Phanasia đi chăn chiên trên đồi. Cô thả đàn chiên ăn rong, và quỳ một chỗ lần hạt. Bất ưng, dì Margarita đến, thấy cô đang quì lần hạt. Bà nổi giận cầm gậy đánh vỡ đầu cô bé. Bị thương nặng, cô bé qua đời ngày hôm sau. Ðức Giáo Hoàng đã phong thánh cho cô và đặt Phanasia làm gương mẫu cho những ai ái mộ phép lần hạt Mân côi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *