Sách tháng Đức Bà: Ngày XXV – Việc thứ ba người ta quen làm để tôn sùng Ðức Mẹ là mừng các ngày lễ của Người.

Giáo Hội đã lập nhiều lễ để kính Ðức Mẹ hơn các thánh khác, vì: Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ vương trên trời dưới đất, có quyền thế và cao trọng hơn các thánh khác.

Giáo Hội biết Ðức Mẹ có quyền thế và hay bào chữa cho người ta trước mặt Thiên Chúa, nên đã lập nhiều lễ, để người ta có dịp chạy đến Ðức Mẹ xin Người ban ơn. Vua chúa thế gian thường hay ân xá cho dân sự, phóng thích tù nhân trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm. Ðức Mẹ cũng vậy. Người rộng tay ban phát nhiều ơn cho những ai cầu xin Người trong những Ngày lễ kính Người.

Các thánh khác còn ban ơn cách riêng cho những người cầu xin các thánh trong những ngày lễ của mình. Thánh Têrêxa nói: “Năm nào lễ thánh Giuse, tôi cũng được Người ban cho tôi những ơn tôi cầu xin cùng Người”.

Ngày lễ Ðức Mẹ lên trời, các linh hồn ở luyện ngục còn được Ðức Mẹ thương xót cứu vớt. Phương chi ta còn ở thế gian, là nơi chiến trường đầy nguy hiểm đáng Ðức Mẹ thương xót hơn. Nhưng muốn Ðức Mẹ ban ơn cách riêng trong những ngày ấy ta phải mừng lễ Người cho sốt sắng.

Muốn vậy, hai ba ngày trước lễ, ta phải dọn linh hồn xứng đáng, làm ít nhiều việc lành kết thành bó hoa tươi xinh dâng cho Người những ngày lễ. Có nhiều người nhân đức có thói quen ăn chay ngày trước lễ. Chính ngày lễ ta phải đi xưng tội, dâng lễ, rước lễ, nhất là dùng ngày ấy để dâng mình cho Ðức Mẹ, và làm nhiều việc lành khác dâng cho Người.

Lạy Mẹ rất thánh, chúng con đã bỏ qua nhiều lễ hoặc chẳng mừng cho sốt sắng những ngày lễ Ðức Mẹ.Chúng con đã bỏ những dịp thuận tiện để cầu xin Ðức Mẹ. Từ nay chúng con sẽ hết sức mừng những ngày lễ Ðức Mẹ sốt sắng, mong Ðức Mẹ đổ ơn xuống cho chúng con phần hồn phần xác.

Thánh Tích :

Xưa nay không có nơi nào người ta mừng lễ Ðức Mẹ trọng thể cho bằng ở Lộ Đức, nhất là những ngày lễ trọng như: Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm, lễ Truyền Tin, lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ, lễ Ðức Mẹ Lên Trời, lễ Mân côi.

Ba bốn ngày trước lễ, người bốn phương đã lũ lượt kéo đến Lộ Đức như nước chảy. Những bệnh nhân đủ thứ đã được chở đến mấy ngày trước. Trước hết. Họ đến quỳ cầu nguyện trước tượng Ðức Mẹ, trên cửa hang, chỗ Ðức Mẹ hiện ra. Có những bà nhìn thấy Ðức Mẹ đẹp đẽ nhân từ, quá cảm động rớt nước mắt. Họ cầu nguyện một hồi lâu, rồi đi uống nước suối Ðức Mẹ. Người ta kéo lên núi viếng nhà thờ Mân côi, là hai thánh đường nguy nga nhất, họ đọc kinh cầu nguyện, xưng tội, chầu Thánh Thể ở đây.

Trước cửa hang đá thì không lúc nào ngớt người đến quỳ lần hạt. Họ vui thích lần hạt ở trước hang đá, có khi đôi ba nghìn người một trật. Người ta lần hạt suốt ngày suốt đêm.

Chiều hôm trước lễ, người ta rước tượng Ðức Mẹ quanh sườn núi, đèn nến sáng rực như ban ngày. Chính ngày lễ, các thầy cả kế tiếp nhau làm lễ, từ sáng sớm cho đến non trưa mới xong. Có tới mấy vạn người rước lễ.

Nửa buổi có lễ trọng. Sau lễ tiếp theo cuộc rước Thánh Thể quanh nhà thờ. Người ta đã khiêng sẵn những bệnh nhân nằm la liệt hai bên đường Chúa sắp đi qua. Thánh Thể Chúa đi qua, họ kêu lên: “Lạy Chúa Giêsu con vua Ðavít, xin thương chúng tôi cùng. Nếu Chúa muốn thì chúng tôi được khỏi”.

Những bệnh nhân kiệt sức, không kêu được thì người khác kêu giúp: “Lạy Chúa, người Chúa yêu nằm liệt đây xin Chúa Chữa họ”. Cảnh tượng thật cảm động, chẳng khác gì cảnh tượng hồi Chúa còn ở thế gian trên đất Palestine.

Thánh Thể vừa đi qua, bệnh nhân được khỏe lại, chạy theo tung hô Chúa. Những người theo rước thấy Chúa làm phép lạ tỏ tường thì dâng lời đồng thanh ca ngợi quyền thế và lòng từ ái Chúa.

Chiều đến, người ta lại đến nhà thờ đọc kinh, lần hạt, nghe giảng và rước tượng Ðức Mẹ quanh sườn núi trọng thể hơn hôm trước. Sau cuộc rước tượng, có nhiều người ở lại đọc kinh suốt đêm đến sáng hôm sau lễ đoạn mới ra về.

Những người đi mừng lễ ở Lộ Đức về đều nói không nơi nào mừng lễ Ðức Mẹ sốt sắng trọng thể bằng ở đấy.

Người ta được xem thấy nơi Ðức Mẹ hiện ra, suối nước của Ðức Mẹ và nhất là được mục kích những phép lạ Ðức Mẹ chữa các bệnh nhân, thì thêm lòng tin cậy và mến yêu Ðức Mẹ.

Những người mừng lễ Ðức Mẹ sốt sắng như thế, chắc sẽ được Người ban nhiều ơn ở đời này và đời sau trên Thiên đàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *