Sẵn sàng thi hành theo Thánh Ý của Chúa (08.09.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mt 1, 1-16, 18-23
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. 

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

 

1- Ghi nhớ:

 “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,21)

 2- Suy niệm:

 Hôm nay Giáo hội mừng kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Sự ra đời của Đức Maria đã được Thiên Chúa chuẩn bị cho công cuộc cứu chuộc loài người. Mẹ là người được chọn từ muôn thuở để trở nên nơi chốn mà Ngôi Hai Thiên Chúa mặc lấy xác phàm. Là con người thứ nhất tràn đầy thần khí, Mẹ được ơn phúc vô nhiễm nguyên tội và Mẹ đã mang đến cho chúng ta ơn tái sinh trong con Mẹ là Đức Giêsu Kitô.

Trong bài Tin Mừng, Thánh Matthêu ghi lại gia phả của Đức Giêsu, để lưu ý chúng ta về kế hoạch của Thiên Chúa chuẩn bị cho ngày giáng lâm của Con Ngài qua nhiều thế hệ, mà Đức Maria, trinh nữ thành Nazareth là người được diễm phúc hoàn tất kế hoạch ấy.

Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đức Giêsu và là Mẹ chúng ta, chúng ta cùng phấn khởi hân hoan và chúc mừng tuổi Mẹ. Ngày sinh nhật Mẹ Maria còn là ngày vui chung của toàn thế nhân loại, chứ không phải riêng cho một dân tộc hay một nhóm người nào. Bởi ngày sinh của Mẹ có liên quan trực tiếp đến biến cố Ngôi Lời Nhập Thể. Ngày Mẹ chào đời đánh dấu sự nối kết giữa Tân ước và Cựu ước, chấm dứt thời kỳ chờ đợi và những lời hứa, khai mở một thời kỳ mới, thời kỳ ân sủng và ơn cứu độ trong Đức Kitô. Mẹ thật xứng : “Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng”.

Mừng kính Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Giáo hội tôn vinh Mẹ vì Mẹ chấp nhận để cho Chúa can thiệp vào cuộc đời của Mẹ. Chúng ta cũng muốn được vinh quang, hạnh phúc như Mẹ. Ước mong này đòi buộc chúng ta phải bắt chước Mẹ để cho Chúa can thiệp vào cuộc sống hằng ngày của mỗi người chúng ta, biết chấp nhận lời mời gọi của Chúa, nhiều khi khác với mong đợi, dự tính của con người. Thực thi việc loan báo Tin Mừng, đi đến với những người xa lạ, những người chúng ta không có thiện cảm, giúp đỡ những người đau yếu, bị bỏ rơi… Trong những yêu cầu đòi hỏi sự hy sinh này, Thiên Chúa luôn ban đủ sức mạnh cho chúng ta để chúng ta chu toàn sứ mạng được mời gọi hay được trao phó.

 3- Cầu nguyện :

Lạy Đức Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con luôn một niềm trung tín và cậy trông vào Chúa. Xin cho chúng con cùng với Mẹ hát bài Magnificat để ngợi khen Thiên Chúa và trong cuộc sống hằng ngày luôn biết nói lời “Xin vâng” như Mẹ để thực hành theo Thánh ý của Chúa nơi mỗi người chúng con. Amen.
4- Sống Lời Chúa :

Từ sứ mạng Chúa giao cho Mẹ trong ngày sinh nhật của Mẹ, chúng ta cũng phải nhận ra sứ mạng của mỗi người chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa cho chúng ta làm người và làm con của Thiên Chúa để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui được làm con của Thiên Chúa và loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người, để họ nhận biết và tin theo Chúa.

                                                                       HOÀI THANH