Slides : Bàn Tay (yêu thương)

Slides : Bàn Tay (yêu thương)

Xem slides xin click tại đây

Sáng tác: THANH THIÊN GIANG
Tiếng hát: LỆ HẰNG – Slides : VÂN ĐỲNH

1. Bàn tay, bàn tay chia sẻ áo cơm.
Bàn tay, bàn tay phân phát niềm tin.
Bàn tay, bàn tay xây đắp hòa bình.
Bàn tay, bàn tay xoa dịu vết thương.

ĐK : Bàn tay em năm ngón kiêu sa.
Bàn tay anh năm ngón đậm đà.
Bàn tay em mềm mại thiết tha.
Đem bác ái rộng tình bao la.

Bàn tay anh chân chất tinh hoa.
Hãy công bằng rộng lượng thứ tha.
Ôi bàn tay bao nét đẹp của chúng ta.
Hãy kết thành trăm triệu bông hoa.

Để dâng lên Thiên Chúa tiếng ca.
Cùng bàn tay đơn hèn tôi tá.
Xin Chúa dùng tay con như là,
một bản truyện tình yêu bao la.

2. Bàn tay, bàn tay giúp người bơ vơ.
Bàn tay, bàn tay ôm ấp trẻ thơ.
Bàn tay, bàn tay cho khách trọ nhờ.
Bàn tay, bàn tay rửa sạch vết nhơ.

3. Bàn tay, bàn tay chắp nguyện thiết tha.
Bàn tay, bàn tay xin Chúa dủ thương.
Bàn tay, bàn tay tha thiết van nài.
Lạy Cha, lạy Cha xin Ngài thứ tha.