Slides : Nén Bạc …

 

Slides : Nén Bạc …

Xem slides xin click tại đây

 

 

 

Nào con có gì mà không do Chúa ban.
Dù là mười nén bạc,
hay dù cho chỉ một nén bạc.

Nhiều ít giữa cuộc đời,
Chúa mong con nhận lãnh,
để làm rạng danh Chúa,
để làm cho phúc ân lan tràn.

Xin dâng lên ước nguyện,
trọn đời thuộc về Chúa, là của Chúa.

Hãy giúp con nhìn ra thánh ân.
Tín trung trong niềm vui lãnh nhận
Nén bạc Chúa đã ban,
nguyện làm ích gấp trăm muôn lần.

Cùng với nén bạc, bao lần con thành công thất bại.
Trần gian kia dỗ dành theo tự cao tự ti đắm chìm.

Đời muốn con lệ thuộc những khen chê phù phiếm.
Rời bỏ dần lẽ sống làm con Chúa chứng nhân ân tình.

Xin cho con can trường,
hãnh diện thuộc về Chúa là của Chúa,

Tiếng xin vâng ngày đêm hướng lên.
Sống vươn cao niềm vui sứ mệnh
Nén bạc Chúa đã ban,
nguyện làm ích gấp trăm muôn lần.

Sáng tác: Ý VŨ – Tiếng hát: THANH SỬ
PPS: VÂN ĐỲNH