Sống đạo… (11.07.2017– Thứ Ba tuần XIV Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 9,32-38

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Thánh Augustino nói: “Chỗ nào có lòng yêu mến thì không cảm thấy vất vả; mà giả như có vất vả đi nữa thì người ta cũng thích cái vất vả đó”.

Khi nói câu này, có lẽ thánh nhân đã suy thấu và cảm nghiệm sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa đã chạnh lòng thương nhân loại đang lầm than vất vưởng đi tìm hạnh phúc đích thực trong chính thế giới của mình, Ngài luôn trăn trở lo lắng cho họ bị mất phương hướng hay mê lầm trong lý trí nhận thức chân lý… giống như đàn chiên không có người chăn dắt.

Bởi quá yêu nhân loại không cùng như thế, nên Ngôi Hai Thiên Chúa đã không quản vất vả khổ cực, xuống thế làm một người phàm, sống cùng người phàm, sống cho người phàm. Người đi khắp các làng mạc thành thị, lên núi xuống biển, đến tận nhà ra cả ngoài đồng…để giảng dạy chân lý Nước Trời, để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền thể xác lẫn tâm hồn cho tất cả mọi người. Ngôi-Hai-Làm-Người đã chịu nhiều gian nan, khổ cực; chịu nhiều điều tiếng khen chê, miệt thị, chống đối, ruồng bỏ… thậm chí bị giết hại như một tên tử tội; chỉ vì để đền bù tội lỗi nhân loại và giải thoát nhân loại khỏi quyền lực sự dữ.

Thế giới ngày nay vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa. Tôi có làm được gì cho Chúa, cho mọi người không hay vẫn cứ dửng dưng ?

Là một thành viên trong gia đình Đa Minh, tôi có lo lắng để Nước Chúa được lan rộng tới các tâm hồn không ? Ðức tin của tôi có đủ sức chuyển tải cho người khác bằng việc làm cụ thể không hay chỉ là đức tin lý thuyết suông ?

Lạy Chúa, xin đổ tràn tâm hồn con lửa nhiệt tâm truyền giáo. Xin cho đời sống con thực sự trở nên chứng nhân của Chúa bằng lời nói, việc làm, nhất là bằng lời cầu nguyện và gương sáng đạo đức. Amen.

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *