Sức mạnh của lòng tin (01.06.2018 – Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên)

Tin Mừng: Mc 11,11-26

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

11 Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-su tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.

12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. 13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 14 Người lên tiếng bảo cây vả : “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa !” Các môn đệ đã nghe Người nói thế.

15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc, và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17 Người giảng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. 19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.

20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. 21 Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su : “Kìa Thầy xem : cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi !” 22 Đức Giê-su nói với các ông : “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. 23 Thầy bảo thật anh em : nếu có ai nói với núi này : ‘Dời chỗ đi, nhào xuống biển !’, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. 24 Vì thế, Thầy nói với anh em : tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. 25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. [26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em].”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tỏ cho các môn đệ thấy sức mạnh của lòng tin sẽ có hiệu quả như thế nào. Ngài xác quyết rằng: với một lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, thì dù có là điều không thể cũng sẽ trở thành có thể; dù có là điều tưởng chừng như nghịch lý cũng sẽ trở thành hữu lý. Chúa còn khẳng định với các môn đệ một cách chắc chắn rằng: “Nếu anh em có lòng tin nơi Thiên Chúa và không một chút nghi nan, thì dù anh em có bảo núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển!”, anh em cũng sẽ được như ý”. Đây là điều không thể giải thích được bằng trí hiểu của con người, mà phải vận dụng lý lẽ của con tim: là sự cảm nhận và tin tưởng vững vàng nơi uy quyền của Thiên Chúa.

Tin vào Chúa, luôn tin vào Chúa

Vững một lòng nguyện hứa trung kiên

Thời gian năm tháng nối liền

Niềm tin vào Chúa triền miên mãi hoài

*

Tin vào Chúa, tương lai ngời sáng

Đẩy xa lìa những áng mây đen

Cuộc sống cứ thế vươn lên

Đạo đức thánh thiện vững bền mãi luôn

 

Cũng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn diễn tả sức mạnh của lòng tin qua việc Ngài thanh tẩy đến thờ Giêrusalem. Bằng chứng là khi Chúa Giêsu tiến vào đền thờ thì ngay lập tức, Ngài đánh đuổi những kẻ đang mua bán, đổi chác tiền bạc cũng như các thứ hàng hóa ở trong đó. Với sức mạnh của lòng tin nơi Chúa Cha, Chúa Giêsu đã bất chấp tất cả để đòi lại sự tôn nghiêm, cung kính nơi đền thờ. Người sẵn sàng đối chất với các thượng tế bằng những lời quả quyết rằng: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Điều này cho thấy, Chúa Giêsu đã gạt bỏ mọi thứ, ngay cả đến mạng sống của mình. Ngài dám thách thức tất cả, bởi vì Ngài biết và đã đặt niềm tin trọn vẹn nơi những gì mà Chúa Cha sẽ làm cho Ngài

Tin vào Chúa, nỗi buồn tan biến

Đem tình thương dâng hiến muôn nơi

Dựng xây làm đẹp cho đời

Gắn bó mật thiết người người với nhau

*

Tin vào Chúa thương đau quên hết

Bao lỗi lầm thề quyết lìa xa

Hướng lên Thiên Chúa là Cha

Thành tâm tín thác, thiết tha nguyện cầu

 

Qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ của Ngài, đồng thời cũng là chỉ dạy cho mỗi người chúng ta: hãy có lòng tin bền vững vào Thiên Chúa, và rồi chính Ngài sẽ làm cho chúng ta được mọi sự, kể cả những điều mà trí hiểu loài người cho là không thể làm được.

Đức tin vững mạnh dài lâu

Đức cậy bền đỗ, nặng sâu nhiệt thành

Đức mến tha thiết trọn lành

Tất cả sống động như cành trổ hoa

TÌNH THƯƠNG THIÊN CHÚA BAO LA

NIỀM TIN VÀO CHÚA CHÍNH LÀ HỒNG ÂN

 

Lạy Chúa! Xin củng cố lòng tin yếu kém của chúng con, để chúng con luôn biết tín thác mọi sự trong sự quan phòng của Chúa, ngõ hầu nhờ đó mà chúng con có thể thắng vượt được tất cả mọi cám dỗ trong cuộc sống cũng như những nỗi sợ hãi ở đời này, để chúng con luôn biết sống trong sự kính mến Chúa và tinh thần yêu thương hiệp nhất với anh chị em của chúng con. Amen.

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *