Sức mạnh Lời Chúa… (30.08.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XXII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Lc 4,31-37

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

31 Khi ấy, Đức Giê-su xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.
33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng : 34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào ? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất !” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

 

Luận Ngữ có câu: “Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy” (一言既出驷马难追)

Nghĩa là xe bốn ngựa không nhanh bằng một lời nói ra. Chủ ý cho thấy sức mạnh và sự lợi hại của lời nói. Một lời nói ra phải có trọng lượng, được nhiều người tuân theo và kính nể, là lời nói hợp tình hợp lý, lập luận sắc bén…ngược lại, lời nói nhẹ hẫng đó là lời nói xằng bậy, nhảm nhí, không ai nghe và nể phục.

Do đó, lời nói vô cùng quan trọng và hết sức lợi hại…

Một lời nói ra có thể trở nên động lực làm người ta ham sống, cố gắng thay đổi tốt hơn.

Một lời nói ra có thể làm người ta chán chường thất vọng, chỉ muốn chết đi cho xong.

Một lời nói xây dựng chân tình làm cho cả cộng đoàn phát triển lớn mạnh.

Một lời nói đố kỵ ác ý làm cho cả tập thể tan đàn xẻ nghé.

Lời người phàm còn có sức mạnh công phá như vậy, huống chi Lời của Thiên Chúa! Đức Giê-su, Ngôi Lời Thiên Chúa xuống thế làm người, đã cho thấy uy quyền và sức mạnh của Thiên Chúa khi Người giảng dạy dân chúng ở Ca-phác-na-um (x. Lc 4,31-37).

Chúa Giê-su đã cho mọi người thấy Lời của Người, cũng chính là Lời của Thiên Chúa rất có thế lực và đầy quyền năng. Người chỉ cần quát một tiếng “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Lc 4,35) là quỷ thần ô uế phải tuân lệnh và xuất ra khỏi người mà nó ám ngay lập tức.

Lời Đức Giê-su khi Người thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ không chỉ trừ ma, diệt ác, chữa lành bệnh tật thể xác mà thôi; nhưng Lời của Người còn chữa lành bệnh tật phần hồn và giúp cho những tin vào Lời sẽ được sự sống đời đời.

Xin mượn ca từ của nhạc sĩ Lm. Nguyễn Duy làm ca nguyện dâng nỗi lòng của con lên Chúa – “Xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong cuộc sống… Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời ngài hạnh phúc cho trần ai”. Amen.

CÁT BIỂN