Talkshow: Bản quyền nhạc Công Giáo trên nền tảng số Youtube

Trong những ngày qua chúng ta được nghe nhiều về các vấn đề liên quan đến bản quyền của nhạc thánh ca trên nền tảng số Youtube. Đây là vấn đề được nhiều người Công Giáo, gồm: các ca đoàn, những ca sĩ, nhạc sĩ Công Giáo, cũng như các kênh truyền thông Công Giáo rất quan tâm và lo lắng.

Vấn đề này cũng được phân chia ra làm nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn: bản quyền về tác giả, bản quyền về hoà âm phối khí, hoặc bản quyền được các ca sĩ trình bày…

Chúng ta sẽ gặp gỡ các chuyên viên đến từ Công Ty BHMedia Network – đại diện chính thức cho Youtube tại thị trường Việt Nam, để bàn thảo về những gì liên quan đến bản quyền. Qua đó, chúng ta hiểu hơn về bản quyền tác giả là như thế nào? Quyền hoà âm phối khí là sao? Quyền ca sĩ thì như thế nào? Và những quyền liên quan khác với quyền tác giả sẽ được áp dụng như thế nào?…

https://giaophanphucuong.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *