TH online 23: Tin Mừng theo thánh Luca

Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn

Bài 23: Tin Mừng theo thánh Luca

– Tác giả


Thánh Luca viết sách Tin Mừng thứ ba, là người thầy thuốc, gốc dân ngoại (Cl 4,10-14; Plm 24; 2Tm 4,11), người Xyria xứ Antiôkhia (Hy lạp), cũng được ơn trở lại tại Antiôkhia và qua đời tại Hy lạp.

– Độc giả

Sách Tin Mừng đề gửi cho ông Thêôphilô (yêu mến Thiên Chúa, bạn của Thiên Chúa), nhân vật tiêu biểu cho người Kitô hữu gốc ngoại giáo, theo văn hoá Hy lạp

– Thời gian và nơi biên soạn

Trong Tin Mừng, dường như tác giả có biêt đến sự kiện Giêrusalem bị bao vây và tàn phá năm 70 (19,43-44; 21,20.24), nên có lẽ sách được viết sau đó, khoảng năm 80 – 90, hoặc sớm hơn.

– Nội dung

– Thời thơ ấu của Đức Giêsu (1,5-2,52); Đức Giêsu chuẩn bị thi hành sứ mệnh (3,1-4,13), Đức Giêsu rao giảng tại Galilê (4,14-9,50), Đức Giêsu lên Giêrusalem (9,51-19,27), Đức Giêsu rao giảng tại Giêrusalem (19,28-21,38), cuộc thương khó của Đức Giêsu (22-23), sau khi Đức Giêsu phục sinh (24).

TEDZyWekbK8