Tha mãi… (06.03.2018 – Thứ Ba Tuần III Mùa Chay)

 Lời Chúa: Mt 18,21-35

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

21 Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

23 “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’ 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

 Qua dụ ngôn “tên mắc nợ không biết thương xót”. Chúa Giê-su đã dạy các Ki-tô hữu hãy sống quảng đại, bao dung, và luôn tha thứ những lỗi lầm cho người khác, cũng như sẵn sàng tha thứ cho những xúc phạm của họ đối với mình.

Bởi chính Thiên Chúa đã yêu thương và tha thứ cho sự bất trung, và những xúc phạm của mỗi người qua việc Ngôi Hai xuống thế làm người, chịu chết để đền tội thay cho nhân loại (x. Rm 5,6-8)

Vì vậy, Chúa Cha ở trên trời cũng sẽ đối xử với người nào đã đối xử với anh em mình như thế, nếu mỗi người không hết lòng tha thứ cho những lỗi phạm của anh em mình như vậy (x. Mt 18,35).

Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi trước và luôn sẵn sàng tha mọi lỗi phạm cho tôi qua bí tích Hòa giải. Và Người muốn tôi bắt chước Người  mà tha thứ cho anh chị em tôi như vậy.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn vào lòng thương xót tha thứ của Chúa để con cũng biết tha thứ cho anh chị em mình. “xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Amen.

 

CÁT BIỂN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *