Thăm viếng (31.05.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật IX Thường Niên năm C)

Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét – Lễ kính

Lời Chúa: Lc 1,39-56

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Mẹ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét. Cả hai người được Thiên Chúa mời gọi “nhận vai”  loan báo Tin Mừng Cứu Độ một cách hết sức tuyệt vời và hoàn hảo.

Mẹ Maria vừa mới nói lời Xin Vâng với Sứ thần Gáp-ri-en, vừa ưng nhận cưu mang Đấng Cứu Thế do bởi phép Chúa Thánh Thần; thì Mẹ đã không quản đường sá xa xôi, vội vã lên đường để đến thăm bà chị họ của mình là Ê-li-sa-bét, cũng vừa mang thai được sáu tháng trong khi tuổi đã già.

Hai trường hợp mang thai hết sức diệu kỳ, để nhân loại tin nhận quyền năng của Thiên Chúa, không gì không thể làm được (x. Lc 1, 26-38).

Mẹ Maria, nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa. Một nữ tỳ rất khiêm hạ, hết sức đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ không chỉ đến để phục vụ người chị họ của mình; mà Mẹ còn đem theo niềm vui cho cả nhân loại, mà Gioan Tẩy Giả đang ở trong lòng bà Ê-li-sa-bét là đại diện.

Mẹ đã cưu mang Đấng Cứu Độ; cưu mang Đấng ban sự bình an cho nhân loại. Cho nên việc Mẹ viếng thăm bà Ê-li-sa-bét, có thể nói được là Mẹ đã đem sự bình an không chỉ cho riêng gia đình bà Ê-li-sa-bét, mà còn đem sự bình an đến cho toàn thể nhân loại.

Bình an mà Mẹ đem tới cũng chính là lời “Ngợi Khen” (Magnificat) của Mẹ và cũng là sự hoàn tất niềm hy vọng trông đợi Đấng Cứu Thế của Ít-ra-en.

Lời “Ngợi Khen” của Mẹ quả thực tuyệt vời.

Lời “Ngợi Khen” của Mẹ là dấu chỉ tình thương và ân huệ của Thiên Chúa dành cho con người.

Lời “Ngợi Khen” của Mẹ vừa là lời cầu nguyện vừa là một lời cầu chúc cho nhân loại.

Vâng, chính nhờ Mẹ Maria, mà người được tuyển chọn để dọn đường cho Chúa là Gioan Tẩy Giả đang ngự trong cung lòng của bà Ê-li-sa-bét đã “ nhảy lên” vui mừng vì gặp được Đức Kitô. Phải chăng đây cũng là dấu chỉ của bình an và niềm vui cứu độ ?

Lời đáp trả của bà Ê-li-sa-bét cũng là một lời cầu chúc. Bà tạ ơn Thiên Chúa vì những việc lạ lùng Người đã làm cho Mẹ Maria – một Evà mới – Là Đấng đem lại cho nhân loại Đấng Cứu Thế – Đức Ki-tô (x. Lc 1,41-45).

Thăm Viếng là ra đi, là ra khỏi chính mình để đến với người khác.

Thăm Viếng là một phương thế hết sức đời thường, hết sức đơn giản; nhưng hiệu quả hết sức hữu hiệu và diệu kỳ, mà ai ai cũng có thể làm được với thiện tâm.

Là một phần tử của gia đình Đa-Minh, tại sao lâu nay tôi không học theo cách thế này của Đức Mẹ?

Loan báo Tin Mừng Cứu Độ chính là thăm viếng, gặp gỡ tha nhân; 

Loan báo Tin Mừng Cứu Độ chính là lúc tôi biết quan tâm, chia sẻ, và giúp đỡ anh chị em chung quanh mình;

Loan báo Tin Mừng Cứu Độ chính là sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống cho mọi người chung quanh mình.

Loan báo Tin Mừng Cứu Độ chính là vượt thắng sự ích kỷ của bản thân của mình, để vượt qua mọi trở ngại, mọi thử thách; để đến với mọi người; để biết cảm thông, để biết hy sinh phục vụ tha nhân vì đức Ái.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã mau mắn ra khỏi nhà, ra khỏi chính mình, đã quảng đại đi đến và ở lại phục vụ bà chị họ Ê-li-sa-bét, để cùng với bà chị họ, ca ngợi, tạ ơn hồng ân tuyệt vời Thiên Chúa đã làm cho Mẹ, cũng như cho bà chị họ. xin cho tất cả chúng con biết nhận ra Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa: chung một niềm tin, chung tâm tình tạ ơn và tri ân Thiên Chúa. Amen. 

CÁT BIỂN