Thành lập HĐGDĐM Gioan Maisan, giáo xứ Trung Hải, giáo phận Cần Thơ

 

Lễ Chúa Ki-tô là Vua, cũng là dịp Cha Đặc Trách Phêrô Trần Văn Thơ OP, và Cha linh hướng Phêrô Trương Minh Hải  dâng lễ cầu nguyện và công bố văn thư thành lập huynh đoàn giáo dân Đa Minh, giáo xứ Trung Hải, thánh hiệu Gioan Maisan, giáo phận Cần Thơ, cũng như thực hành nghi thức thu nhận, trao luật sống cho đoàn viên.

Thánh lễ diễn ra rất long trọng trang nghiêm, đoàn rước từ từ bước vào cung thánh trong niềm hân hoan chiến thắng của Chúa Ki-tô là Vua, hòa cùng niềm vui lớn của giáo hội là niềm vui ra mắt HĐGDĐM giáo xứ Trung Hải.

Cha linh hướng công bố văn thư thành lập huynh đoàn và có lời chúc mừng sự nỗ lực để có được một huynh đoàn được thành lập.

Ngài sơ lược lại những ngày xưa ấy, khi mà gần như “từ thuở tạo thiên lập địa” có một vài đoàn viên từ giáo xứ Đại Hải mỗi sáng dù mưa hay nắng cứ lọc cọc đạp xe vào Trung Hải để cùng hiệp dâng thánh lễ và sau lễ ở lại mời gọi mọi người cùng đọc kinh thần vụ. Lúc đầu lưa thưa như lá mùa thu, còn một vài chiếc dẻo dai trụ lại trên cành. Nhưng với sự kiên trì và quyết tâm của một nhóm mấy người họp lại buổi sáng ấy, dần dần kéo theo được thêm và rồi thêm mỗi ngày.

Mùa hè, các em dự tu được nghỉ hè lại có thêm người thêm tiếng, lời kinh càng suôn sẻ hơn, chứ lúc đầu lật sách lọng cọng lắm. Các em nhỏ thấy thế cũng nán lại với các cụ đọc chung, sau này khi các chú các bác tham gia nhiều các em lại tách ra đọc riêng.

Từ sau buổi, tám người được gởi đi tham gia lớp huấn luyện luật sống, khi hiểu được cội nguồn ân sủng dồi dào của huynh đoàn giáo dân Đa Minh và tinh thần dòng thì họ quyết tâm thành lập huynh đoàn. Với sự hiệp thông cầu nguyện và giúp đỡ của liên huynh Đại Hải và sự tận tâm của cha Đặc Trách và cha Linh hướng.

Ngày 06/11/2015 văn phòng tỉnh dòng đã chính thức đóng mọc đỏ với chữ ký xác nhận của Giám tỉnh vào văn thư thành lập huynh đoàn. Niềm vui chung của mọi người, niềm vui riêng của những người chính thức được gia nhập. Sau khi họp bàn họ quyết định chọn ngày lễ Chúa Ki-tô là vua để chính thức công bố văn thư thành lập và bắt đầu hoạt động, và ban phục vụ huynh đoàn được chỉ định bao gồm:

  1. Anh Phanxicô Xavie Nguyễn Đình Thứ – Đoàn Trưởng, kiêm phụ trách học tập,
  2. Anh Gioan Nguyễn Văn Giốc – Đoàn phó
  3. Anh Giuse Nguyễn Khắc Dương – Thư ký, kiêm phụ tá phụ trách học tập,
  4. Anh Phanxicô Nguyễn Văn Đức – Thủ quỹ
  5. Anh Gioan Đỗ Đình Tráng – Phụ trách tông đồ bác ái
  6. Anh Gioan Vũ Văn Tìm – Phụ trách giới trẻ

Từ nay liên huynh Đại Hải có thêm được huynh đoàn mới, liên kết huynh đệ sống hiệp thông theo tình thần dòng, noi gương Cha Thánh đa Minh truyền rao chân lý đến với mọi người.

          Suan Tran.