Thánh lễ Truyền chức Linh mục Giáo phận Vinh (29/6/2023)

_COT3673

Sáng ngày 29/6/2023, ngày lễ trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, tại Quảng trường Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh đã diễn ra Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 17 tiến chức thuộc khóa 14 của Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê và 2 tiến chức thuộc Tu đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ (MSA).

Đức Giám mục Giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long chủ tế Thánh lễ với sự hiện diện của khoảng 250 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Đồng tế với Đức cha Anphong còn có Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Đức ông Nguyễn Chí Thiết. Ngoài ra, còn có đông đảo quý thầy chủng sinh, tu sỹ nam nữ và bà con khắp nơi trong Giáo phận về tham dự và cầu nguyện cho quý tiến chức.

Quảng trường Tòa Giám mục hôm nay được trang hoàng rực rỡ để chào mừng sự kiện đặc biệt của Giáo phận: thêm 19 thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo. Không khí háo hức, vui mừng, phấn khởi thể hiện trên từng khuôn mặt của mỗi người tham dự mặc cho thời tiết khá gay gắt.

Vào lúc 6h00, đoàn rước nhập lễ được tiến hành từ Tòa Giám mục tiến về lễ đài Trung tâm Mục vụ, nơi diễn ra sự kiện trọng đại này. Lễ đài nổi bật hàng chữ: “Xin cho họ hiệp nhất nên một” (x. Ga 17,21-26).  Đây chính là câu khẩu hiệu và cũng là ý lực chính của Thánh lễ hôm nay.

Mở đầu thánh lễ, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Người đã đổ xuống trên Giáo phận thông qua việc trao tặng các ơn gọi dâng hiến. Ngài cũng gửi lời chúc mừng đến quý tiến chức và gia đình. Đồng thời, ngài cũng gửi lời chúc mừng đến Đức Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết, quý cha, quý thầy và những người nhận thánh Phêrô làm bổn mạng.

Nghi thức Phong chức Linh mục diễn ra trong không khí thiêng liêng, trang trọng. Linh mục GB. Nguyễn Kim Đồng, Giám đốc Tiền Chủng viện đã gọi tên quý tiến chức và giới thiệu xin ngài truyền chức linh mục cho các thầy.

Sau khi cha Giám đốc Tiền Chủng viện khẳng định, qua việc tham khảo ý kiến giáo dân và sự biểu quyết của các vị hữu trách, chứng nhận các phó tế này xứng đáng lãnh nhận chức linh mục, Đức cha đã thẩm vấn về tự do và lòng quyết tâm của các Phó tế.

Trong bài giảng của mình, Đức Giám mục Giáo phận đã đề cập đến hồng ân Thiên Chúa nơi thánh chức linh mục. Ngài cũng nhấn mạnh đặc tính phục vụ nơi thánh chức này. Đồng thời, ngài mời gọi các tiến chức sẵn sàng can đảm ra đi, dấn thân để phục vụ, làm chứng cho Chúa giữa nhân gian.

Ngay sau bài giảng là nghi thức phong chức linh mục. Những ai tham dự đều cảm nhận được một bầu khí trang trọng, linh thiêng nơi Quảng trường Trung tâm Mục vụ. Tất cả như hợp với tâm tình sốt mến của những tiến chức khi được Thiên Chúa trao ban tác vụ linh mục qua bàn tay của Đức Giám mục.

Trước khi kết thúc thánh lễ, tân linh mục Phêrô Đinh Minh Hiền đã đại diện cho các tân chức bày tỏ lòng cảm ơn tới các đấng bản quyền Giáo phận, quý cha, quý tu sỹ nam nữ, quý ân thân nhân và cộng đoàn Dân Chúa đã nâng đỡ, đồng hành cùng với quý tân chức trên bước đường ơn gọi.

Với Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho quý thầy phó tế thuộc Giáo phận Vinh, Linh mục đoàn hiện có 234 linh mục.

Nhã Uyên

https://www.giaophanvinh.net/thanh-le-truyen-chuc-linh-muc-giao-phan-vinh-20015

 

_COT3228
_COT3230
_COT3234
_COT3239
_COT3247
_COT3258
_COT3274
_COT3302
_COT3305
_COT3308
_COT3310
_COT3312
_COT3314
_COT3317
_COT3321
_COT3322
_COT3325
_COT3330
_COT3354
_COT3363
_COT3374
_COT3377
_COT3387
_COT3391
_COT3398
_COT3408
_COT3418
_COT3421
_COT3432
_COT3440
_COT3451
_COT3468
_COT3470
_COT3474
_COT3479
_COT3499
_COT3505
_COT3507
_COT3510
_COT3513
_COT3514
_COT3515
_COT3518
_COT3519
_COT3521
_COT3522
_COT3524
_COT3525
_COT3529
_COT3531
_COT3533
_COT3534
_COT3536
_COT3540
_COT3544
_COT3547
_COT3549
_COT3551
_COT3552
_COT3558
_COT3560
_COT3562
_COT3564
_COT3565
_COT3566
_COT3569
_COT3568
_COT3571
_COT3572
_COT3579
_COT3578
_COT3580
_COT3581
_COT3582
_COT3587
_COT3586
_COT3588
_COT3592
_COT3591
_COT3594
_COT3596
_COT3598
_COT3603
_COT3602
_COT3604
_COT3605
_COT3607
_COT3608
_COT3612
_COT3613
_COT3617
_COT3619
_COT3620
_COT3621
_COT3622
_COT3624
_COT3625
_COT3631
_COT3635
_COT3652
_COT3656
_COT3661
_COT3663
_COT3664
_COT3667
_COT3668
_COT3670
_COT3672
_COT3674
_COT3676
_COT3680
_COT3683
_COT3684
_COT3686
_COT3688
_COT3689
_COT3690
_COT3691
_COT3693
_COT3694
_COT3696
_COT3698
_COT3700
_COT3703
_COT3702
_COT3701
_COT3705
_COT3708
_COT3707
_COT3712
_COT3711
_COT3713
_COT3720
_COT3722
_COT3727
_COT3728
_COT3730
_COT3731
_COT3733
_COT3737
_COT3736
_COT3739
_COT3740
_COT3742
_COT3743
_COT3745
_COT3746
_COT3748
_COT3749
_COT3750
_COT3753
_COT3752
_COT3754
_COT3755
_COT3757
_COT3758
_COT3759
_COT3761
_COT3763
_COT3780
_COT3785
_COT3795
_COT3794
_COT3793
_COT3797
_COT3798
_COT3799
_COT3801
_COT3802
_COT3803
Thánh lễ Truyền chức Linh mục Giáo phận Vinh (29/6/2023)
_COT3814
_COT3815
_COT3817
_COT3818
_COT3820
_COT3822
_COT3823
_COT3825
_COT3827
_COT3829
_COT3828
_COT3831
_COT3832
_COT3833
_COT3835
_COT3836
_COT3838
_COT3840
_COT3842
_COT3843
_COT3844
_COT3846
_COT3847
_COT3849
_COT3850
_COT3853
_COT3855
_COT3856
_COT3858
_COT3859
_COT3860
_COT3861
_COT3862
_COT3864
_COT3865
_COT3866
_COT3868
_COT3870
_COT3872
_COT3873
_COT3875
_COT3876
_COT3877
_COT3878
_COT3880
_COT3881
_COT3883
_COT3885
_COT3886
_COT3887
_COT3889
_COT3890
_COT3892
_COT3893
_COT3894
_COT3897
_COT3898
_COT3900
_COT3901
_COT3902
_COT3904
_COT3905
_COT3908
_COT3909
_COT3910
_COT3911
_COT3913
_COT3915
_COT3916
_COT3918
_COT3921
_COT3922
_COT3924
_COT3925
_COT3926
_COT3928
_COT3929
_COT3930
_COT3932
_COT3933
_COT3934
_COT3936
_COT3937
_COT3939
_COT3940
_COT3941
_COT3944
_COT3946
_COT3947
_COT3949
_COT3950
_COT3951
_COT3952
_COT3954
_COT3956
_COT3957
_COT3959
_COT3961
_COT3963
_COT3965
_COT3967
_COT3969
_COT3971
_COT3974
_COT3985
_COT3987
_COT4006
_COT4034
_COT4035
_COT4041
_COT4044
_COT4046
_COT4047
_COT4055
_COT4062
_COT4063
_COT4080
_COT4081
_COT4083
_COT4084
_COT4086
_COT4087
_COT4090
_COT4093
_COT4096
_COT4100
_COT4104
_COT4106
_COT4109
_COT4111
_COT4121
_COT4124
_COT4134
_COT4139
_COT4153

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *