Theo đức tin Công giáo, Bí tích Rửa tội đem lại cho chúng ta điều gì?

Trong đức tin Công giáo, Bí tích Rửa tội có ý nghĩa sâu xa vì đó là bí tích khai tâm đầu tiên và là nền tảng cho đời sống Kitô hữu.

Video cung cấp một số khía cạnh chính về tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội trong Giáo hội Công giáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *