Theo và thuộc về Chúa Ki-tô (03.06.2017– Thứ Bảy tuần VII Mùa Phục Sinh năm A)

Lời Chúa: Ga 21,20-25

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an 

20 Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi : “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?” 21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.” 23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là : “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ?”

24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.

25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

 

Suy niệm: Phêrô và Gioan là hai môn đệ thân tín của Đức Giêsu, yêu mến Thầy sâu đậm, gắn bó với Thầy sâu sắc. Thế nhưng, Đức Giêsu lại giao cho hai người hai sứ vụ khác nhau: Phêrô lãnh sứ mạng coi sóc đoàn chiên và đổ máu đào để làm chứng; người môn đệ Chúa yêu, tức là Gioan, là chứng nhân sống cho Chúa, kể lại câu chuyện về Chúa và sống đời chứng tá cho đến tuổi già. Cả hai đều nói với người khác rằng “Chúng tôi biết Đức Giêsu, chúng tôi đã sống với Ngài, chúng tôi đã gặp Ngài sống lại.” Tuy nhiên, mỗi người phụng sự Chúa tuỳ theo công tác và số phận Ngài giao phó. Vinh quang, danh giá của người môn đệ không nằm nơi việc hơn thua với người khác, nhưng là tận tình phụng sự Chúa trong sứ vụ mình, là đi theo và thuộc về Chúa Ki-tô mỗi ngày một mật thiết hơn thông qua các bổn phận, các việc thiện hảo họ làm thường ngày.

Mời Bạn: Trong Giáo Hội có nhiều ơn gọi khác nhau nhưng tựu trung vẫn có một mối dây liên kết mọi người: lòng mến. Người môn đệ ẩn danh trong Tin Mừng là hình ảnh của bạn, của tôi và của những người môn đệ bước theo Thầy Giêsu với tình yêu mến chân thành. Dù bạn là ai, đang đóng vai trò nào đi nữa, bạn vẫn luôn được mời gọi thi hành sứ mạng ấy: “Trong lòng Giáo Hội, Mẹ con, con sẽ là Tình yêu” (Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu).

Sống Lời Chúa: Tôi xác quyết đời mình chỉ có giá trị khi hết lòng phụng sự Chúa trong sứ vụ Chúa giao phó, chứ không phải nơi danh giá, danh tiếng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con bước vào sự sống và mối tương quan với Chúa trong lòng Mẹ Giáo Hội. Xin cho con luôn tái xác định vai trò khiêm tốn của con với tình yêu chân thành và kiên vững. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *