Thi hành ý muốn của Cha (07.12.2017 – Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Năm B)

Ngày 07.12: Lễ Nhớ Thánh Ambrôsiô (340?-397)

Lời Chúa: Mt 7,21.24-27

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá (Mt 7,24).

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. (Mt 7, 23.24-27).

Trước đây tôi không để tâm để ý, triết lý gì những lời Tin Mừng này. Cho đến khi nhà tôi xây nhà, ngồi nhìn thợ hì hục đào móng sâu hoắm, rồi không biết bao nhiêu tấn đá sỏi trộn với xi măng, sắt thép bề bộn, bao nhiêu tiền của bị chôn vùi chìm nghỉm vào cái móng ấy, trước khi tường nhà được xây lên. Lúc đó tôi mới phần nào “nghiệm” ra ý nghĩa Lời Chúa hôm nay.

Trong đời sống tâm linh cũng vậy, tôi cần xây dựng trên nền móng là Đức Giêsu, là viên đá góc, bằng việc “nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành”, vì Lời Chúa là chính Chúa thì mới vững chắc. Khi tôi đặt nền móng nơi Đức Giêsu là đầu, thì cũng được hiệp thông gắn kết với Hội Thánh là Thân Thể Người. Hội Thánh được Thầy Giêsu lập nên từ đá tảng Phêrô. Sống trong Thầy với Hội Thánh, anh em như cột kèo lôgic, hiệp nhất, nên hy vọng sẽ được vững chân với nhau trong Thầy.

Trong bài đọc I, ngôn sứ Isaia mô tả thành trì vững chắc khi được xây lên từ đá tảng là chính Chúa: “Ngày ấy, trong xứ Giuđa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành trì vững chắc: Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che… Đến muôn đời, hãy tin vào ĐỨC CHÚA: chính ĐỨC CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn năm” (Is 26, 1.4).

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết lấy Lời Chúa như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Xin cho con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa đã truyền ban. Bởi vì Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *