Thư Mời : Lễ Thụ Phong Linh Mục Dòng Đa Minh, 09.07. 2016

Thánh lễ truyền chức Linh Mục Dòng Đa Minh sẽ được cử hành vào lúc 08 giờ 30, thứ Bảy ngày 09 tháng 07 năm 2016, do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP., Giám mục Giáo phận Vinh, chủ sự, tại Thánh đường Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông. Xin hiệp ý cầu nguyện cho các tiến chức được trung thành với tác vụ được trao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *