Nước Trời đã đến gần (06.07.2016 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C)

Thánh Maria Goretti (Tiểu sử)

Lời Chúa:  Mt 10,1-7

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :
“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”

 

Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ (đội quân tay phải của Ngài) lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ngày nay lãnh vực y tế tiến bộ vượt bậc, nên mọi bệnh hoạn tật nguyền phần lớn có thuốc men chữa trị. Nhưng về tinh thần, vẫn còn đó những người đau yếu tinh thần, phong hủi tinh thần, chết tinh thần… Vẫn còn đó việc khử trừ ma quỷ, là những gánh nặng trên vai, những xiềng xích trói buộc con người bằng những đam mê, tội lỗi.

   Trước khi gọi các môn đệ, Tin Mừng Luca nói Ngài đã cầu nguyện suốt đêm. Con số mười hai cho thấy Ngài muốn khai sinh một dân mới, kết thành một cộng đoàn, trước hết là “cùng ở với Ngài”, tham dự vào sứ mệnh, rồi thực tập đi loan báo Tin Mừng kèm theo quyền năng Ngài thông ban và tiếp tục sứ mệnh của Ngài trên trần gian.

   Ngài không tuyển những người có thế giá, nổi nang, học thức, mà lại gọi những ngư phủ tầm thường ít học, tính khí khác nhau. Hầu hết họ là những người nhút nhát, sau này chạy bỏ Thầy trong cuộc thương khó. Mátthêu là hàng thu thuế tội lỗi công khai. Có những người nóng tính được mệnh danh là “con của thiên lôi”. Phêrô chối Thầy, người thì ngày sau bán Thầy như Giuđa Ítcariốt. Nhưng họ lại là “những kẻ Người muốn.”

Đường lối của Chúa thì khác xa với đường lối của con người. Cách huấn luyện của Đức Giêsu là cho họ được ở với Thầy, tập suy nghĩ, ăn nói, cư xử, hành động như Thầy trực tiếp trong cuộc sống. Ở với Thầy có cơ hội để Thầy quan sát, nhắc nhở, sửa sai, tập tành, rèn luyện thành người môn đệ đích thực, làm nền tảng lưu truyền Tin Mừng cho khắp thế gian sau này. Mười hai tông đồ yếu kém mọi mặt, vậy mà đã thay đổi được cả một thế giới sau này. Bởi vì họ đã trở nên dụng cụ hữu hiệu trong bàn tay Thiên Chúa toàn năng.

    Hôm nay Ngài cũng gọi tôi nhưng tôi có muốn ở với Ngài hay không? Hay tôi biện hộ mình không có giờ, còn vướng bận trăm công ngàn việc? Nhưng ngay cả khi bận rộn, con tim trí óc tôi vẫn có thể ở với Ngài. Ngược lại nếu trong tôi đầy ắp chuyện ghen ghét, đố kỵ, chuyện xấu… thì còn chỗ đâu mà “ở với Ngài”?

   Ai cũng có thể “làm việc tông đồ”, nhưng không tự làm cho mình trở thành “người tông đồ”, mà cần phải được Thầy Giêsu mời gọi và sai đi.

   “Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen.” Đức Giêsu mời gọi trước hết hãy đến với chiên lạc nhà Ítraen, là những người gần gũi, thân thuộc với tôi. Đây cũng là lời mời gọi ra đi truyền giáo, khởi đi từ gia đình, người thân bạn hữu qua đời sống chứng tá của chúng con, cả lời nói và trong hành động.  

   “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần”. Khi Đức Giêsu đến trần gian thì Người thiết lập Vương Quốc Tình Yêu, là Nước Trời ngay tại trần gian này. Chúng con có bổn phận mau mắn làm cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, làm cho Nước Trời được viên mãn ngay trong đời sống hiện tại.

   Lạy Chúa! Dù là ai mỗi người trong chúng con cũng được Chúa kêu gọi thi hành sứ mệnh với Chúa, tuy mỗi người một ơn gọi khác nhau: người thì được gọi trong đời sống tu trì, người thì sống độc thân hay bậc hôn nhân giữa đời để làm chứng nhân. Xin cho chúng con biết quý trọng sự tín nhiệm của Chúa mà luôn kết hợp cộng tác với Chúa, để Chúa thực hiện sứ mệnh loan báo Tin Mừng trong mỗi chúng con cách hiệu quả nhất. Amen.

                                                                 Én Nhỏ