Được sai đi rao giảng Nước Thiên Chúa (27.09.2023 – Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Tin Mừng: Er 9,5-9 (năm lẻ), Cn 30,5-9 (năm chẵn), Lc 9,1-6

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 9,1-6)

1 Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

Được sai đi rao giảng Nước Thiên Chúa (27.09.2023)

Ngày 27.09: Lễ Nhớ Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”.

Chúa Giê-su sai các ông đi rao giảng Nước Chúa và chữa lành các bệnh nhân. Ngài dặn dò: “Khi đi đàng các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy”.

Tạ ơn Chúa, vì bốn trăm năm trước, Chúa cũng đã sai những nhà truyền giáo từ rất xa xôi, bỏ quê hương, lênh đênh trên tàu biển đến vài tháng để đến Việt Nam và loan báo Tin Mừng cho dân chúng, đã chịu bắt bớ, tử đạo, để những giọt máu tử đạo trổ sinh hạt giống Tin Mừng trên quê hương này.

Việc còn lại của chúng ta là hãy lên đường truyền giáo. Sau năm 1975 một số giáo dân Việt Nam bỏ quê hương ruộng nương nhà cửa, xuống thuyền vượt biển đi tìm đất sống mới. Họ bất chấp bao hiểm nguy: Bị bắt bớ tù đày hoặc bị bắn bỏ nếu ý định vượt biên bị  bại lộ. Họ lênh đênh trên đạidương giữa sóng gió và nắng, với mưa, với đói và thiếu thốn, với hải tặc, với vô vọng vì chẳng gặp được thuyền lớn nào cứu sống…và quả thực đã có biết bao người phải bỏ mạng. Và như thế là đã có những nấm mồ trên biển. Họ bỏ tất cả để đi tìm tự do, tìm đất sống… Người công giáo Việt Nam hôm nay có mặt trên khắp năm châu bốn bể và luôn là những cộng đoàn rất sinh động niềm vui Tin Mừng cho các dân  tộc! Giờ mới hiểu ra, việc Chúa làm cho chúng ta thật là lạ lùng, thật là vĩ đại.

Có người hội viên Đa Minh nói: “Chúa Giê-su cũng sai chúng ta đi rao giảng Nước Thiên Chúa, theo khả năng và hoàn cảnh của từng người, rao giảng không chỉ bằng lời nói, chữ viết, những lý thuyết suông…, mà thiết thực hơn cả là bằng chính đời sống đạo đức, bác ái yêu thương theo đúng tinh thần của Tin Mừng Lời Chúa đã dạy chúng ta.”

Lạy Chúa, xin giúp cho tất cả anh chị em Đa Minh thuộc Dòng Giảng Thuyết, cho chúng con biết sống đúng ơn gọi theo đường lối của Cha Thánh Tổ Phụ Đa Minh, được trở nên những ngọn đuốc sáng chiếu soi Lời Chúa giữa đêm đen cuộc đời hôm nay. Amen.

BCT

Sống Tin Mừng, loan báo Tin Mừng (22.09.2021)

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. (Lc 9,2)

Trước khi sai các tông đồ ra đi, Người “ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật” và dặn dò các ông: “đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo…”. Giữa thời đại văn minh vật chất tiền bạc lên ngôi này, thì ai mà tin nổi chuyện “không mang theo gì cả, mà lại có tất cả”.  Thế nhưng, việc ấy vẫn luôn luôn là một thực tế huyền diệu của Giáo Hội Chúa Ki-tô. Bởi, ý nghĩa chính của lời dặn “không  mang theo gì  cả”,  là  hãy sống  “tinh  thần  khó nghèo của Chúa Ki-tô”.

Chính Đức Khó Nghèo của Thiên Chúa, của Chúa Ki-tô, là khởi điểm của lòng yêu mến, tín thác, khiêm hạ, khoan dung, tha thứ, chấp nhận, bước xuống, chạm xuống, can trường, nhẫn nhục và nhất là hy sinh hiến thân vì yêu người, yêu đời. Khi đã sống đức khó nghèo với tinh thần ấy, thì cuộc sống của mỗi người trong giáo hội đã là một Lời Tin Mừng. Như thế là các tông  đồ không chỉ được sai đi  Loan Báo Tin Mừng mà còn phải sống trước Tin Mừng mình loan báo.

Các gia đình công giáo được  mời gọi sống Tin Mừng giữa đời và Tin Mừng ấy chính là khiêm nhượng nhận ra sự hèn mọn thiếu thốn của mình, và nhìn nhận tất cả là hồng ân Chúa ban, để cho đi, chia sẻ. Chính trong thời khắc dịch bệnh, giá trị của Đức Khó Nghèo bừng sáng lên, và người công giáo khắp  nơi  đang  sống  Tin  Mừng  bằng  cách  trao  nhau  tình thương, sẻ chia niềm đau, cho đi những gì mình có, để người người qua cơn khốn khó ngặt nghèo.

Lạy Chúa, xin thêm đức tin, trông cậy, mến yêu cho các Linh mục, tu sĩ, các gia đình chúng con, và những người đang  dấn thân cứu  người trong cơn đại dịch, cho Tin mừng tỏa lan, danh Chúa cả sáng. Amen.

BCT

Chương trình loan báo tình thương cứu độ của Thiên Chúa (23.09.2020)

Ngày 23.09: Lễ Nhớ Thánh Pi-ô Pi-ết-ren-si-na, linh mục

Sau khi đã tuyển chọn được 12 môn đồ để thực hiện chương trình của Thiên Chúa Cha, hôm nay Chúa Giêsu bắt đầu sai các ông ra đi để thực hiện chương trình loan báo tình thương cứu độ của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu sai các ông đi, không phải để đi tìm thuộc địa, lợi lộc tài nguyên ở trần gian này, nhưng là để “Rao giảng Nước Thiên Chúa”. Vì vậy những chủ trương đường lối, kỷ luật cũng thật đặc biệt và phải được trang bị vượt trên các tổ chức trần thế. “Đức Giêsu tập hợp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật”. Các ông đã được căn dặn: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo”. Chúa như quả quyết với các ông rằng Nước Thiên Chúa không thể phụ thuộc vào các thứ vật chất ở đời mà cao trọng hơn tất cả. Mặt khác vì là công trình của Thiên Chúa khởi xướng, nên các ông không phải quá lo lắng về tiền bạc kẻo lại cản trở đến công việc của Chúa chăng? Vì sau này Chúa cũng đã dạy cho mọi người: “Trước hết hãy tìm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33).

Mọi tổ chức trần thế đều được trang bị tiền tài, mưu lược, sức mạnh quân sự, chính trị. Còn các tông đồ được trang bị những năng lực quyền phép linh thiêng

Chúa muốn các tông đồ và Hội Thánh phải  lo làm trước hết là “trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật” “rao giảng Nước Thiên Chúa”. Những“thứ quỷ, bệnh tật” ấy là những nết xấu, tội lỗi gớm ghê trong con người. Những “bệnh tật” ấy đang làm khổ đau cho con người, cho xã hội mà cần phải loại trừ nhất. Những bệnh tật ấy cũng làm cho họ không nhận ra được Nước Thiên Chúa đã đến bên họ. Chúa muốn họ bước vào Nước ấy để được sống hạnh phúc muôn đời.

Ngày nay Hội Thánh Chúa đã hiện diện và tồn tại ở khắp nơi nhờ vâng giữ lời Chúa dạy. Xưa nay các nhà truyền giáo, các đấng bậc trong Hội Thánh chẳng có được cái quyền gì trên những tài sản của các quốc gia. Nhưng nếu cần gì, thiếu gì Chúa sẽ lại ban cho.

Từ năm 1960 đến năm 1990 hầu hết những giáo xứ miền Bắc sống bằng nghề nông, nhưng ruộng đất của giáo xứ đã không còn được sở hữu. Đời sống xã hội còn nhiều khó khăn. Vậy mà lạ thay, biết bao ngôi thánh đường khang trang, lộng lẫy đã âm thầm mọc lên thay những ngôi nhà thờ cũ nát.

Lạy Chúa! xin cho con vững tin vào lời Chúa dạy. Để con đừng lo về nhiều chuyện khác mà trước hết lo tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính để thực thi. Ấy là kiên quyết khử trừ tội lỗi, tính mê nết xấu và góp phần loan báo tình thương cứu độ của Chúa cho mọi người, thì phúc cho đời con biết bao. Amen.

Giuse Ngọc Năng

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa (25.09.2019)

Để thực thi sứ mệnh cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu đã tuyển chọn mười hai môn đệ và sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa. Như các thể chế ở trần gian khi thành lập, họ cũng sai các đệ tử của họ đi tuyên truyền chủ trương đường lối của họ. Còn Chúa Giêsu khi sai các ông đi, Người đã “ Ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật”. Đây là điều đặc biệt mà mọi tổ chức người đời không có được.Người cũng dặn các ông hãy ra đi với đời sống đơn sơ thôi, đừng cầu kỳ rườm rà với hành trang mà làm giảm sút công việc chính yếu là rao giảng Nước Thiên Chúa: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo”.

Các ông được sai đi, những người đã được ở với Chúa, được Người dạy bảo, đã mang theo cách ăn nết ở, cả tấm lòng yêu thương của Thầy mình. Lại còn được ban thêm “Năng lực và quyền phép” từ ơn trên. Như vậy là các ông ra đi còn có sức mạnh của Chúa đồng hành trên mọi nẻo đường. Vì thế từ những con người đơn sơ nghèo nàn chất phác đã trở nên những con người cách mạng vĩ đại của nhân loại. Một cuộc thu phục con người bằng tình yêu. Mười hai con người hôm xưa chính là mười hai trụ cột của ngôi nhà giáo hội Thiên Chúa. Ngày nay nơi ngôi nhà này đã có 4.000 giám mục, 400.000 linh mục và hàng tỷ người tín hữu. Họ cùng một niềm tin, đức cậy đức mến tất cả đều có sức mạnh Chúa Thánh Linh ở cùng. Họ là những cái xà, cái kèo, những viên gạch viên đá làm nên ngôi nhà giáo hội mà như thánh Phaolô mô tả: “Trong Người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa”.

Một lần ngồi cạnh mấy người không công giáo, họ tưởng tôi cũng là người không công giáo nên  đã bàn luận với nhau: “Trước sự xuông cấp về đạo đức của xã hội nhất là giới trẻ. Tôi cảm thấy yêu mến cái đạo này vì nề nếp, kỷ luật của ho chặt chẽ. Họ chăm lo dạy dỗ con người từ tấm bé cho đến suốt cả đời…Tôi cũng thấy họ nói đúng.

Lạy  Chúa! Con cám tạ Chúa vì đã được sống trong giáo hội Chúa. Xin cho con luôn trân trọng  và sống đức tin,  mà các tông đồ đã truyền lại cho con.Hầu con được về cùng các ngài hưởng Chúa trên Nước Trời Amen.

Gs Ngọc Năng.

Nhiệt thành ra đi loan báo tin mừng của Chúa (26.09.2018)

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài luôn chăm sóc cho dân của Người. Vì thế, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã ban cho dân các Tổ phụ, rồi sai các Tiên tri, và thời sau cùng, Người trao ban chính Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã kiện toàn tất cả những gì đã loan báo trước đó, đồng thời, Ngài không ngừng mời gọi những môn đệ của mình, cùng tiếp bước ra đi thi hành sứ mạng cao quý là loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất.

Khi còn tại thế cõi trần

Chúa liền căn dặn ân cân như sau:

Các con đặt để hàng đầu

Tin Mừng rao giảng bền lâu mãi hoài

*

Tận tâm, tận tụy miệt mài

Hăng say thực hiện nối dài muôn nơi

Nhiệm vụ quan trọng cao vời

Cho người nhận biết, cho đời bình yên

Khuôn mặt của những người được sai đi rao giảng Tin Mừng cách đây hơn hai ngàn năm thật là rạng rỡ và cao đẹp, họ vừa có quyền năng để trừ mọi thứ quỷ và bệnh tật, lại vừa khiêm tốn cậy dựa vào lòng quảng đại của người khác. Vừa có gì để cho, vừa có gì để nhận, vừa gần gũi thân thiết với sự đau thân xác cũng như những nỗi khổ tâm của con người, vừa thanh thoát với tiền bạc, không bị chi phối bởi nhu cầu vật chất. Nhóm Mười Hai đã phải đối diện với sức mạnh của ác thần đang tác oai tác quái trong cuộc sống của nhiều người. Họ đã dùng quyền năng mà Thầy Giêsu trao cho để giải phóng con người khỏi nô lệ và tội lỗi.

 

Tin Mừng lan tỏa vô biên

Đông – Tây – Nam – Bắc: nối liền yêu thương

Cùng đi khắp chốn muôn phương

Loan truyền Nước Chúa mọi đường dương gian

*

Muôn dân hợp nhất kết đoàn

Phụng thờ Thiên Chúa đầy tràn niềm tin

Ngài thương che chở giữ gìn

An lành hạnh phúc, đức tin rạng ngời

 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hân hoan đón nhận sứ vụ loan báo Tin Mừng như là một hồng ân, dẫu rằng chúng ta không xứng đáng! Mặt khác, luôn sống trong sự phó thác nơi Chúa và đừng quá lo lắng về của cải vật chất trong khi thi hành sứ vụ. Sự thanh thoát này giúp chúng ta được nâng đỡ tinh thần từ bỏ mình và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa cách tốt đẹp hơn. Đức Giêsu cũng không quên nhắc các môn đệ của mình là không được dùng những hình thức khống chế, quyền lực để phụ trợ cho sứ mạng, ngược lại hãy dùng tình thương và gương sáng, tôn trọng tự do và ước muốn của người được tiếp nhận lời rao giảng.

Tông đồ tìm đến muôn nơi

Thực hành phép rửa cho người niềm vui

Quan tâm giúp đỡ mọi người

Chữa lành bệnh tật, cứu đời lầm than

*

Tin Mừng cứ thế truyền loan

Có Chúa phù trợ trao ban chúc lành

Công việc tiến triển đạt thành

Nước Chúa hiển trị rạng danh muôn đời

Lạy Chúa, xin sai chúng con lên đường với tâm hồn nhẹ nhàng và thanh thoát, biết chia sẻ Tin Mừng cho mọi người với niềm vui hân hoan của người môn đệ Chúa. Xin ban cho chúng con khả năng đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. Lạy Chúa! Thế giới thật bao la mà vòng tay của chúng con lại quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường thi hành sứ vụ mà Chúa đã trao phó. Amen.

HOÀI THANH

Người tông đồ siêu thoát

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa […]. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo…” (Lc 9,2-3)

Suy niệm: Những lời này của Chúa không thể áp dụng theo nghĩa đen cho các tông đồ ngày nay, ít là nói chung. Nhưng mọi sự giảm thiểu điều cốt yếu của thông điệp (nhằm biện minh cho sự cậy dựa quá đáng vào các phương tiện vật chất, tiền bạc…) đều là sự bóp nghẹt Tin Mừng. Sức sống của Giáo Hội không được đo bằng số tài sản mà Giáo Hội sở hữu; nhiều khi thậm chí ngược lại: càng giàu của cải, càng tha hóa và lạc xa Tin Mừng. Chúa nhấn mạnh lối sống siêu thoát của người tông đồ, siêu thoát hết sức có thể đối với mọi sự cậy dựa vật chất. Sự siêu thoát này là việc diễn tả hùng hồn của đức cậy Ki-tô giáo, nhất là trong giòng xoáy của tiện nghi, tiêu thụ, hưởng thụ như thế giới của chúng ta ngày nay.

Mời Bạn ý thức tính thách đố của tinh thần siêu thoát theo Tin Mừng – và ý thức khả năng thuyết phục của chứng tá siêu thoát, như lời ĐHY Nguyễn Văn Thuận: “Thế gian không thấy con vâng phục, không biết con trinh khiết, nhưng chắc chắn thế gian sẽ nhận thấy rõ rằng con khó nghèo.” Thật vậy, chứng tá khó nghèo, siêu thoát chắc chắn đập thẳng vào mắt người ta, húc vào đầu người ta, và làm bật ra những dấu hỏi.

Sống Lời Chúa: Tôi tháo gỡ những điểm tựa vật chất không thật sự cần thiết, nhất là cảnh giác để không sa vào những phô trương theo thói đời.

Cầu nguyện: Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con,… Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con. (Lm. Quang Uy, ý thơ R. Tagore).

Rao giảng Lời Chúa cho tha nhân (23.09.2015)


1. Ghi nhớ: “ Đức Giêsu tập họp nhóm Mười Hai, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật ” (Lc 9,)

2. Suy niệm: Tin mừng hôm nay nhắc lại cho chúng ta nhớ chính Chúa Giêsu đã ban năng lực và quyền năng để các Tông đồ có thể thi hành sứ vụ truyền giáo cách trọn vẹn. Mỗi người Kitô hữu cũng được tham dự vào sứ mạng của các Tông đồ qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được Chúa Giêsu ban Thánh Thần và sai đi rao giảng Lời Chúa cho tha nhân bằng những công tác mục vụ đầy bác aí yêu thương, an ủi kẻ lo âu, xoa dịu người đau khổ bằng lời cầu nguyện . Chính đời sống gương mẫu đạo đức là lời truyền giáo hiệu quả nhất.

3. Sống Lời Chúa: Ý thức sứ mạng chứng nhân cho Chúa Kitô trong mọi lúc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, đời sống chứng nhân đòi hỏi con phải hy sinh, từ bỏ sở thích riêng tư. Xin cho con biết quảng đại dâng cho Chúa khối óc, trái tim và cả con người này để làm vinh danh Chúa. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *