Tôi và Cha Tôi là một (05.05.2020 – Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh)

Ngày 05.05: Lễ Nhớ Thánh Vinh Sơn Phêriô, OP

Tin Mừng: Ga 10,22-30

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giê-su đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”

Tôi và Cha Tôi là một (05.05.2020 – Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh)

“Tôi và Cha Tôi là một” (Ga 10,30)

Thiên Chúa đã trao số phận đoàn chiên của Người trong tay quyền  năng và  thương  xót của  Chúa  Giê-su.  Vì thế,  đoàn chiên của Mục Tử Giê-su là đoàn chiên của Thiên Chúa. Ai tin nhận Chúa  Giê-su, chấp nhận để  Người hướng dẫn  theo cách của hướng dẫn khôn ngoan của Người, chấp nhận để người yêu theo cách yêu thiện toàn của người, chấp nhận để Người lo theo cách lo thượng trí của Người, ấy là người đã chấp nhận hoàn toàn  thuộc  về  đoàn  chiên  của  Người,  là  công  dân của  Nước Thiên Chúa.

Hướng dẫn khôn ngoan của Mục Tử Giê- su là Lời dạy  của  Người  trong  Tin  Mừng.  Làm  điều  gì  ngược với  Tin Mừng, là sống ngược với hướng dẫn, ngược với ý yêu, ngược với nỗi lo của Mục Tử Giê-su vậy. Đừng  nói  tôi  tin  vào  Chúa  Giê-su  vì  Người  thực  hiện cuộc đời tôi theo ý tôi. Đừng nói tôi trông cậy vào Chúa Giê-su vì tôi xin gì được nấy theo ý tôi. Và cũng đừng nói tôi yêu mến Chúa Giê-su vì Người đã yêu theo cách yêu của tôi….

Nhưng, Tin  Cậy  Mến  Chúa  Giê-su  phải  là  hoàn  toàn  tín  thác  vào Người, sống theo ý Người, thực hiện trọn vẹn Lời Người dạy, để Người định đoạt,  lo liệu và bình an vui sống trong  bất  kỳ tình huống, hoàn cảnh sống nào. Hãy  tin  tưởng  tuyệt  đối  rằng  Chúa  Giê-su  đang  yêu thương và bảo vệ chúng ta cách an toàn nhất. Và, nếu có những biến cố ngoại ý xảy đến trong đời chúng ta, thì những biến cố ấy đều mang dấu ấn tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa, trong Đức Giê-su Mục Tử nhân lành và quyền năng.

Lạy Chúa, Chúa Giê-su nói: “Ta và Cha Ta là Một”. Xin cho  chúng  con  tin  tưởng  tuyệt  đối  vào  tình  yêu  Mục  Tử của Chúa Giê-su, sống theo Lời Người dạy, đi theo con đường hiến thân Người đã đi, để được vào Nước Chúa muôn đời.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ kết hiệp liên lỉ với Chúa Cha và luôn thực hành thánh ý Chúa Cha, dẫu lúc vui mừng cũng như hồi đau thương. Xin Mẹ cầu cho chúng con luôn tín thác vào Chúa trong Chúa  Giê-su,  và  thực  hành  Lời  Chúa  Giê-su  dạy.  Cùng xin cho mợi người nhận ra bàn tay Chúa quan phòng, ý Chúa yêu thương, đang tỏ bày khắp nơi trong trái tim, bàn tay, khối óc của những người hiến thân cứu đời. Amen.

HH-BCT

 

Chiên của Chúa… (24.04.2018)

Khi thi hành sứ vụ ở tại thế, Chúa Giê-su đã mạc khải thiên tính của Người qua những năng quyền trục xuất quỷ nhập, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, và cho kẻ chết sống lại. Ngài chỉ ra lệnh thì mọi quyền lực ma quỷ, và thần chết… phải lập tức tuân lệnh. Chúa Giê-su cũng dùng quyền năng mà Chúa Cha thông ban cho Người để bảo vệ đoàn chiên của mình: Đó chính là những người biết lắng nghe lời Chúa giảng dạy, sẵn sàng bỏ mọi sự đời này để đi theo Chúa, và làm theo những gì Người đã dạy. Có Chúa ngày đêm chăn dắt, chăm nom, đàn chiên không bị ai cướp đi, hoặc bị tiêu diệt (x. Ga 10,27-29)

Thuở xưa,  những người Do-thái – Dân riêng Chúa chọn – Vẫn cứ cứng lòng tin đòi Người xác định thân thế của Người. Vì thế, họ không thuộc về đàn chiên Chúa đang chăm sóc.

Hiện nay, chính danh tôi là tín hữu của Chúa Ki-tô kể từ khi lãnh nhận Phép Rửa, là chiên trong đàn chiên của Chúa. Nhưng khi nhìn lại “đời chiên” của mình, thật tình quá hổ thẹn: Vì tôi sống bất xứng; vì tôi lắm khi không chấp nhận con đường khổ giá Chúa đã đi qua, và tôi cũng không muốn đi con đường này; tôi thích nghe lời kẻ lạ hơn nghe lời chủ chăn; tôi thích đi đường rộng phẳng hơn đi theo lối hẹp ghồ ghề… Tôi không phải là chiên của Chúa.

Lạy Chúa Giê-su,

“xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống;

Xin cho con biết sẵn sàng trở về và vâng nghe theo Chúa;

Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban”. Amen.

CÁT BIỂN 

Tín thành… (09.05.2017)

Theo từ điển Hán – Việt thì chữ Tín

Ở vai trò danh từ thì chỉ về sự tin tưởng, sự thành thật, là bằng chứng, là vật làm tin, là không sai lời;

Với vai trò động từ thì có nghĩa là tin theo, không nghi ngờ;

Trong trạng thái phó từ thì có nghĩa là để mặc, tùy ý.

Sách Luận Ngữ, có câu: “Nhân nhi vô tín, bất tri kì khả dã” (Người mà không có sự tin tưởng thì không thể làm nên việc được).

Thực trạng này thật đúng với bài Tin Mừng hôm nay.

Lúc bấy giờ, những người Do thái hỏi Đức Giê-su: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết”. Và Đức Giê-su đã trả lời cho họ: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin (…) vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi (…). Tôi và Chúa Cha là một” (x. Ga 10,24-30).

Những người Do thái không biết Đức Giêsu là bởi vì họ đã không nhận ra Ngài. Trong đầu họ chứa đầy não trạng kiêu ngạo che lấp tâm trí minh nhiên. Mặc dù họ đã chứng kiến nhiều phép lạ Đức Giê-su đã làm, từng nghe Đức Giê-su giảng dạy trong hội đường đền thờ, và nhiều mạc khải khác, họ bị sai lệch lương tâm nên không “tín” Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế mà các tiên tri đã loan báo từ trước.

Chúa Giê-su ví những ai một khi đã “tín” và nghe theo tiếng chủ chiên là Ngài, thì họ sẽ là chiên trong cùng một đàn do chính Ngài nuôi nấng, chăm sóc, bảo vệ… không một ai có thể làm hại được; và đàn chiên do Ngài chăn dắt sẽ được sự sống đời đời, không hề bị diệt vong.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Ngài, xin cho con biết mau mắn lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, để xứng đáng là chiên ngoan hiền trong đàn chiên của Chúa. Amen.

CÁT BIỂN

Chiên thật (19.04.2016)

Người Do Thái thắc mắc: “Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi” (Ga 10,24-25).

Người Do Thái đã thấy tận mắt, nghe tận tai những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu kể từ lúc Người bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Trời, cho đến lúc này đã quá đủ mạc khải Ngài là ai rồi. Thế nhưng lòng trí dân chúng vẫn còn thắc mắc, hồ nghi không tin và nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô đã đến trần gian để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Người đã được các tiên tri loan báo trong Kinh Thánh. Họ không tin các phép lạ và những việc Chúa đã làm là công việc của Thiên Chúa; mà còn cho rằng Người đã bị quỷ ám và điên khùng rồi (x. Ga 10, 20).

Chúa Giêsu đã mặc nhiên cho những ai biết “lắng nghe, nhìn thấy, và tin nhận” Người là Đức Kitô, thì thuộc về “đoàn chiên” của Người chăn dắt, nuôi nấng, chăm sóc, và gìn giữ cẩn thận không bao giờ bị diệt vong và cũng không ai cướp chiên của Người được (x. Ga 10, 27-30).

Là Kitô hữu, tức là người có Đức Kitô ở cùng, là người của Đức Kitô quan phòng chăm sóc; hay nói cách khác Kitô hữu tức là “con chiên” của Chúa đang chăn dắt, giữ gìn.

Nhưng làm sao để mọi người xung quanh nhận biết tôi là “con chiên” thuộc “bầy đàn của Chúa” ?

Trong môi trường cùng chung một niềm tin vào Đức Kitô thì quá dễ, chỉ cần nhìn thấy ai đó biết đọc kinh, xem lễ, biết làm dấu thánh giá, biết cầu nguyện, biết nói về chúa, biết tôn kính các thánh… là đủ biết đây là “con chiên Đức Kitô”.

Nhưng nếu các “con chiên” này vì một lẽ nào đó phải sống trong môi trường vô tín, hoặc trong nghịch cảnh bất ưng thì làm sao để mọi người nhận biết họ là “chiên của Đức Kitô” ?

Hỏi tức là trả lời. Vậy mỗi Kitô hữu hãy chọn lựa cho mình một niềm tin, một cách sống… sao cho cứ hễ thiên hạ nhìn thấy mình là họ biết đây chính là “con chiên” của Đức Kitô !

Sống và đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa chính là một bảo đảm chắc chắn cho những ai có Người, và thuộc về Người. Lạy Chúa, xin cho con luôn kết hợp với Chúa trong mọi nơi, mọi lúc của cuộc đời mình và cho con luôn thuộc về đàn chiên của Người. Amen.

 

CÁT BIỂN 

Nghe – tin – theo

Đức Giê-su nói: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin,… vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,25.27)

Suy niệm: Chúa Giê-su trách những người Do-thái không tin Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến mặc dù họ đã nghe Chúa Giê-su giảng, chứng kiến Ngài chữa lành bệnh tật, cho người chết sống lại…; lý do của sự cứng lòng ấy, Chúa cho biết, là vì họ không thuộc về đoàn chiên của Chúa, vì họ đã không nhận biết tiếng Ngài và đã không đi theo Ngài. Trái lại, những ai nhận biết tiếng Chúa và đi theo Ngài, hay nói cách khác, chỉ những ai nghe tiếng Chúa, tin vào Ngài, và sẵn lòng bước theo Ngài mới thuộc về đoàn chiên của Ngài.

Mời Bạn: Trong ba thái độ cơ bản của người môn đệ Chúa Ki-tô là “Nghe-Tin-Theo” thì “Nghe” đứng đầu: “Đức tin có là nhờ nghe” (Rm 10,14.17). Thế nhưng trong cuộc sống hôm nay, con người khó nghe được lời của vị Mục Tử Ki-tô vì tiếng Ngài lại hay bị nhiễu, bị át đi bởi quá nhiều tiếng động của xe cộ, máy móc, ca nhạc và còn bởi cả những tiếng ồn ào của lòng ham mê của cải, quyền lực, danh vọng…. Bạn làm gì để “tắt đi” những tiếng ồn trong cõi lòng bạn để bạn sẵn sàng lắng nghe Lời Ngài nói với bạn chưa?

Sống Lời Chúa: Ý thức mình là con chiên nhỏ trong đoàn chiên Chúa, bạn luôn trung thành với việc suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Mục tử nhân lành, xin hướng dẫn con trong tình yêu Chúa. Xin Chúa gọi con, để con nhận ra tiếng Chúa. Nếu con có lạc đường, xin hãy đem con về và gìn giữ con, vì chỉ có Chúa biết rõ con và đời con chỉ thuộc về Chúa mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *