Tổng thống Donald Trump sắp ban hành sắc lệnh bảo vệ tự do tôn giáo.

Vào ngày 2 tháng 2 năm 2017, trong Bữa Điểm Tâm Quốc Gia Có Cầu Nguyện (National Prayer Breakfast), Tổng Thống Donald Trump nói “Tự do tôn giáo là một quyền đang bị đe dọa ở xung quanh chúng ta.”Tổng Thống nói về sắc lệnh tự do tôn giáo mà ông sắp ban hành.

Rồi Tổng Thống nói tiếp ” Chính quyền của tôi sẽ làm mọi chuyện trong quyền hạn để bảo vệ tự do tôn giáo ở đất nước này.”

Dự thảo sắc lệnh của Tổng Thống đã được phổ biến trước trong giới hoạt động chính trị ở Washington, khiến nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo phấn khởi, nhưng giới chủ trương tự do thế tục lại lên tiếng phê bình và chỉ trích..

Dự thảo có các điểm chính sau đây;

Đòi hỏi các cơ sở liên bang phải thừa nhận quyền tự do hành đạo đối với tất cả các công dân, không những ở nơi thờ tự mà còn nơi công cộng.

Bảo đảm chính quyền liên bang không được phép chống lại các tổ chức mà lập trường của họ có chủ trương hôn nhân đồng tính hay ý thức hệ giống tính.

Chỉ thị cho các cơ quan liên bang phải miễn trừ luật Obamacare đối với các cơ sở tôn giáo có chính sách chống lại luật này và cung cấp chương trình bảo hiểm sức khoẻ cho mọi công dân miễn là chương trình đó không tài trợ cho việc phá thai.

Cơ sở được gọi là tôn giáo bao gồm bất cứ nhóm nào, được thành lập trên nguyên tắc tôn giáo, không kể đó là nhà thờ hay các nhóm bác ái từ thiện.

Ra lệnh cho các cơ quan liên bang trong khả năng có thể thi hành được và luật pháp cho phép, phải chấp nhận các niềm tin tôn giáo và cách hành đạo của các nhân viên. Đồng thời cấm tất cả các hành động chống lại các viên chức liên bang hay các viên chức có khế ước với chính quyền vì quan điểm tôn giáo của họ, dù quan điểm ấy ở bên ngoài phạm vị công việc của liên bang.

Nguyễn Long Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *