Trang thơ: Bình an của Chúa

Hiện ra Chúa chúc an bình

Tông Đồ phấn khởi nhiệt tình loan tin

Mừng vui thấp thỏm con tim

Ra đi làm chứng quên mình là ai

Chặng đường dẫu lắm chông gai

Dấn thân vì Chúa miệt mài vẫn vui

Hành trình gian khó chẳng lùi

Đức tin vững mạnh dùi cui không màng

Ngày nay thế thái dân an

Chứng nhân Lời Chúa tràn lan giữa đời

Tin Mừng tỏa sáng ơn Trời

Người nghe kẻ chối theo thời gian qua

Chúa thương thánh hóa mọi nhà

Gia đình hạnh phúc tình là an vui

Yêu thương đoàn kết ngọt bùi

Bình an của Chúa đẩy lùi xấu xa

Phục Sinh vang khúc đàn ca

Vinh danh Thiên Chúa tình Cha hải hà.

BCT

Tuần Bát Nhật Phục Sinh 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *