Trang thơ: Chuỗi Mân Côi 

 

Chúa xâu hạt nắng nên tình mộng

Khắc ghi vạn kỷ “Ma-ri-a”

Chúa đan tình yêu làm chuỗi thánh

Trên môi người tim ngỏ thiết tha.

 

“Kính mừng Ma-ri đầy ơn phúc…”

Chuỗi tình đơm nụ vạn mùa hoa

Nở thắm bờ môi thời gian đọng

Quỳnh dao thánh phổ khúc linh ca.

 

Đức Mẹ Mân Côi hòa nhịp thở

Gọi nguyệt vời hoa dệt lụa là

Sóng đổ mông mênh tình vạn thuở

Miên trường hạt kết sáng bao la.

 

Lời kinh thẩm thấu xuyên người phận

Chuỗi đò ánh sáng vượt trùng xa

Mông mênh biển sóng đời nhân thế

Lưu luyến tình thơ thắm mặn mà.

 

“Mân côi” lời hát từ tiên cảnh

Vạn thế diệu ngân ánh ngọc ngà

Nốt nhạc thiên linh dìu dặt trổi

Du dương trầm bổng đặng an hòa.

 

Dịu ngọt đời người bao lỗi tội

Huyền diệu kinh thiêng bỗng xóa nhòa

Khách lạ nỗi niềm thân cô lữ

Ấm lòng dịu ngọt bản hành ca.

 

“Kính mừng…” hòa ái nên thánh bậc

Trọn lành ân sủng ngợp trời xa

Phúc phận ngàn đời vinh sáng lạn

Ngập thuyền ánh sáng chở bao la.

 

Điệp khúc tình yêu dâng kính Chúa

Ngọt ngào môi thắm nở ngân nga

Chuỗi phúc nâng hồn lên thiên giới

Lời kinh lay động cả thiên tòa.

 

Trên tay sáng láng vòng chuỗi hạt

Tinh khôi lấp lánh đổ châu sa

Cảm tạ trập trùng bao ân phúc

Tri ân Đức Mẹ, kính tình Cha.

25.9.17

Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *