Trang Thơ: Mười Ba, Tháng Hoa

 

 

Ngày mười ba trong tháng hoa

Đoàn con tha thiết đến tòa Nữ Vương

Kính dâng Mẹ đóa bông hường

Trọn tình yêu mến tỏa hương cõi lòng

Mân côi chuỗi hạt cầu mong

Mẹ ơi cứu giúp ngay trong lúc này

Ấn Độ thảm khốc khốn thay

Người người gục chết cả ngày lẫn đêm

Bởi con virus không tên

Nó luôn biến thể gây nên chết người

Nhân gian đánh mất nụ cười

Chìm trong tiếng khóc vận người mỏng manh

Chấp tay cầu Chúa nhân lành

Xin Mẹ khẩn khoản lòng lành Chúa thương

Cứu nguy trần thế cùng đường

 Mẹ ơi cứu giúp thoát đường diệt vong

Đoàn con chỉ biết trông mong

Lòng thương xót Chúa có trong cuộc đời

Thật tâm thờ kính Chúa Trời

Tin yêu tín thác đời đời Amen.

BCT

13/5/2021

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *