Trực tiếp Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch – Gp. Thái Bình

Chương trình Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được tổ chức tại Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch trong hai ngày 7-8/4/2018.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *