TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mẹ – Hội Dòng Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường

 

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mẹ – Hội Dòng Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, vào lúc 09h30 ngày 18.08.2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *