Khát vọng và ơn gọi

 

 

Thập giá nào rồi cũng đến vinh quang.

Đau khổ càng nhiều vinh quang càng lớn.

Đoàn rước dài, thánh lễ rất long trọng, chủ tế là đức giám mục giáo phận Long Xuyên, ca đoàn hát mềm mại thẩm thấu vào tận tâm can.

Các tân chức là người đẹp nhất được thánh hóa, ông bà cố là những người hạnh phúc và hảnh diện nhất vì những hy sinh âm thầm đã kết trái đươm bông.

Cộng đoàn dân Chúa là những người chứng kiến sự kiện sẽ đi vào lịch sử giáo hội mà đặc biệt là dòng Đa Minh đã có 8 người thợ gặt đến với cánh đồng truyền giáo, có 8 vị mục tử sẽ dấn thân đi chung với đoàn chiên tiến về miền xanh rờn hoa cỏ, có 8 người nằm xuống để tin mừng phục sinh được vang xa bay cao.

Thõa mãn khát vọng đáp trả ơn gọi, các tân chức đã dấn thân tìm kiếm trong một hành trình dài của cuộc đời mình, để rồi hôm nay được bước lên bàn thánh giữa vinh quang gần kề vinh quang phục sinh, kết dính đời mình vĩnh viễn vào mầu nhiệm cứu chuộc làm hiến tế trên bàn thánh, làm đèn cho thế gian được ánh sáng tin mừng cứu rỗi.

Trong bài chia sẻ tin mừng đức cha Giuse Trần Văn Toản giám mục giáo phận Long Xuyên  đã chia sẻ Khát Vọng và Ơn Gọi. Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là khát vọng gặp gỡ Thiên Chúa của con người và con người được thõa mãn khát vọng đó qua việc Thiên Chúa đã cho đức Maria lên trời cả hồn và xác. Hôm nay lễ truyền chức cho 8 anh em Đa Minh cũng là một khát vọng mà Thiên Chúa đã cài đặt trong lòng họ, mà đây cũng là khát vọng con người muốn trao tặng đời mình cho Chúa.

Chúng ta hướng về Đức Maria đặc biệt là Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa Ki-tô như biểu tượng của Đức Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử đạo. Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa là một cơ hội để Đức Mẹ gặp gỡ Thiên Chúa, để Thiên Chúa gặp gỡ con người trong đau khổ. Ơn gọi của Đức Mẹ rõ nét ứng nghiệm lời tiên tri Simeon đã tiên báo khi Đức mẹ dâng con trong đền thánh: “Còn bà một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà để tâm tư nhiều người được bày tỏ ra” Đức mẹ đã đón nhận ơn gọi làm mẹ Thiên Chúa nhưng với ơn gọi lưỡi đòng đâm thấu nương long. Và thực vậy Đức Mẹ đã chứng kiến một tên linh lấy lưỡi đồng đâu thấu nương long Chúa Giesu máu và nước chảy ra như một lưỡi giáo đâm sâu vào tận tâm hồn mình. Đó là cao điểm Thiên Chúa gặp gỡ con người, đó cũng là con người dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa bởi có khát vọng gặp gỡ nhau.

Tám tân chức đã mài mò, kiếm tìm, khám phá, nuôi dưỡng phát triển ơn gọi của mình không ngoài khát vọng gặp gỡ Thiên Chúa. Và đã xin vâng theo linh đạo của dòng Đa Minh như gương mẫu của Đức Mẹ qua việc “xin vâng” chính gương mẫu cho chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa xin vâng của Đức Mẹ, biến cố truyền tin, chính Thiên Thần đưa Đức Mẹ vào chính nội tâm của mình, để thõa mãn khao khát gặp Chúa và đầu hàng vâng theo. Chiêm niệm để đi vào hoạt động, hoạt động để chiêm niệm.

Lời cầu chúc cho tám tân chức hôm nay cũng chính là lời cầu nguyện để các tân chức tìm kiếm khát vọng gặp gỡ Chúa qua đời sống tận hiến.

Linh Miu.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *