Tuyên bố Fiducia Supplicans về ý nghĩa mục vụ của việc chúc lành

Tuyên bố này xem xét một số câu hỏi đã được đệ trình lên Thánh Bộ trong những năm gần đây. Khi chuẩn bị tài liệu, Thánh bộ, như thông lệ của mình, đã tham khảo ý kiến các chuyên gia, thực hiện một quá trình soạn thảo cẩn thận, và thảo luận về văn bản trong Đại hội  (Congresso) của Ủy Ban Giáo Lý của Thánh Bộ. Trong thời gian đó, tài liệu đã được thảo luận với Đức Thánh Cha. Cuối cùng, văn bản Tuyên ngôn đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha để ngài xem xét, và ngài đã phê chuẩn với chữ ký của mình.

Trong khi chủ đề của tài liệu này đang được nghiên cứu, câu trả lời của Đức Thánh Cha đối với Những nghi vấn của một số Hồng y đã được công bố. Câu trả lời đó cung cấp những sự làm sáng tỏ quan trọng cho suy tư này và đại diện cho một yếu tố quyết định cho công việc của Thánh bộ. Vì “Giáo triều Rôma trước tiên là một công cụ phục vụ người kế vị Thánh Phêrô” (Hiến Chế Praedicate Evangelium, II, 1), công việc của chúng tôi phải thúc đẩy, cùng với sự hiểu biết về giáo lý lâu đời của Giáo hội, việc tiếp nhận giáo huấn của Đức Thánh Cha.

Giống như câu trả lời của Đức Thánh Cha đối với Những nghi vấn của hai vị Hồng y, Tuyên bố này vẫn kiên định trên giáo lý truyền thống của Giáo hội về hôn nhân, không cho phép bất kỳ loại nghi thức phụng vụ hoặc chúc lành nào tương tự như nghi thức phụng vụ có thể gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, giá trị của tài liệu này là nó cung cấp một đóng góp cụ thể và đổi mới cho ý nghĩa mục vụ của các phép lành, cho phép mở rộng và làm phong phú thêm sự hiểu biết cổ điển về các phép lành, vốn được liên kết chặt chẽ với quan điểm phụng vụ. Suy tư thần học như vậy, dựa trên tầm nhìn mục vụ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngụ ý một sự phát triển thực sự từ những gì đã được nói về các phép lành trong Huấn Quyền và các văn bản chính thức của Giáo Hội. Điều này giải thích tại sao văn bản này được đưa ra dưới dạng một “Tuyên bố”.

Chính trong bối cảnh này mà người ta có thể hiểu được khả năng chúc lành cho các cặp vợ chồng trong những tình huống bất thường và các cặp đồng tính mà không chính thức xác nhận tình trạng của họ hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào giáo huấn lâu đời của Giáo hội về hôn nhân.

Tuyên bố này cũng nhằm tôn vinh Dân trung thành của Thiên Chúa, những người thờ phượng Chúa với rất nhiều cử chỉ tin tưởng sâu xa vào lòng thương xót của Người và là những người, với sự tin tưởng này, luôn tin tưởng đến tìm kiếm ơn lành từ Mẹ Giáo hội.

Hông y Víctor Manuel. FERNÁNDEZ
Tổng trưởng

Giới thiệu

1. Sự tin tưởng cầu nguyện của Dân trung thành của Thiên Chúa nhận được hồng ân chúc lành tuôn chảy từ Thánh Tâm Chúa Kitô qua Giáo Hội của Người. Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra lời nhắc nhở kịp thời này: “Phúc lành lớn lao của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là món quà vĩ đại của Thiên Chúa, chính Con Một của Ngài. Chúa Giêsu là một phúc lành cho toàn thể nhân loại, một phúc lành đã cứu tất cả chúng ta. Người là Ngôi Lời Hằng Hữu, Đấng mà Chúa Cha đã chúc phúc cho chúng ta “khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi” (Rm 5:8), ndonghư Thánh Phaolô nói. Ngài là Ngôi Lời đã trở thành xác phàm, hiến dâng cho chúng ta trên thập tự giá.”[1]

2. Được khích lệ bởi một chân lý vĩ đại và an ủi như vậy, Thánh Bộ đã xem xét một số câu hỏi có tính chất chính thức và không chính thức về khả năng chúc lành cho các cặp đồng giới và — dưới ánh sáng của cách tiếp cận mục vụ và phụ tử của Đức Thánh Cha Phanxicô — về việc đưa ra những giải thích mới về Responsum ad dubium [2] mà Thánh Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố vào ngày 22 tháng 2 năm 2021.

3. Responsum nêu trên đã thu hút nhiều phản ứng đa dạng và khác nhau: một số người hoan nghênh sự rõ ràng của tài liệu và tính nhất quán của nó với giáo huấn bất di bất dịch của Giáo hội; những người khác không đồng ý câu trả lời tiêu cực mà nó đưa ra cho câu hỏi hoặc không xem xét việc xây dựng câu trả lời của nó và các lý do được cung cấp trong Ghi chú giải thích đính kèm để đủ rõ ràng. Nhằm đáp ứng phản ứng thứ hai với lòng bác ái huynh đệ, dường như thích hợp khi đề cập lại chủ đề một lần nữa và đưa ra một tầm nhìn kết hợp các khía cạnh giáo lý với các khía cạnh mục vụ một cách mạch lạc bởi vì “tất cả các giáo huấn tôn giáo cuối cùng phải được phản ánh trong lối sống của người thầy, đánh thức sự chấp thuận của trái tim bởi sự gần gũi, yêu thương và làm chứng.”[3]

I. Phép Lành trong Bí Tích Hôn Phối

4. Câu trả lời gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với câu hỏi thứ hai trong số năm câu hỏi do hai vị Hồng y đặt ra [4] cung cấp một cơ hội để khám phá vấn đề này hơn nữa, đặc biệt là trong các hệ quả mục vụ của nó. Đó là vấn đề tránh “điều gì đó không phải là hôn nhân đang được công nhận là hôn nhân.”[5]  Do đó, các nghi thức và lời cầu nguyện có thể tạo ra sự nhầm lẫn giữa những gì cấu thành hôn nhân – đó là “sự kết hợp độc quyền, bền vững và bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, một cách tự nhiên mở ra cho sự sinh sản con cái” [6] – và những gì mâu thuẫn với nó là không thể chấp nhận được. Niềm xác tín này dựa trên giáo lý hôn nhân bất di bất dịch của Công giáo; chỉ trong bối cảnh này, quan hệ tính dục mới tìm thấy ý nghĩa tự nhiên, đúng đắn và nhân bản đầy đủ. Giáo lý của Giáo Hội về điểm này vẫn vững chắc.

5. Đây cũng là sự hiểu biết về hôn nhân được Tin Mừng đề cập đến. Vì lý do này, khi nói đến các phép lành, Giáo Hội có quyền và bổn phận tránh bất kỳ nghi thức nào có thể mâu thuẫn với niềm xác tín này hoặc dẫn đến sự nhầm lẫn. Đó cũng là ý nghĩa của Responsum của Bộ Giáo lý Đức tin, theo đó Giáo hội không có quyền ban các phép lành cho sự kết hợp của những người đồng giới.

6. Cần nhấn mạnh rằng trong Nghi thức Bí tích Hôn phối, điều này không chỉ liên quan đến bất kỳ phép lành nào mà còn là một cử chỉ dành riêng cho thừa tác viên có chức thánh. Trong trường hợp này, phép lành được ban cho bởi thừa tác viên có chức thánh liên quan trực tiếp với sự kết hợp cụ thể của một người nam và một người nữ, những người thiết lập một giao ước độc quyền và bất khả phân ly bởi sự đồng ý của họ. Sự kiện này cho phép chúng ta làm nổi bật nguy cơ nhầm lẫn một phép lành được ban cho bất kỳ sự kết hợp nào khác với Nghi thức dành riêng cho Bí tích Hôn phối.

II. Ý Nghĩa của Các Phước Lành Khác Nhau

7. Câu trả lời nêu trên của Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta mở rộng và làm phong phú thêm ý nghĩa của các phép lành.

8. Phép lành là một trong những á bí tích phổ biến và đang phát triển nhất. Thật vậy, chúng dẫn chúng ta đến việc nắm bắt sự hiện diện của Thiên Chúa trong tất cả các biến cố của cuộc sống và nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả trong việc sử dụng các tạo vật, con người được mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa, yêu mến Ngài và trung thành phục vụ Ngài.[7] Vì lý do này, những đối tượng nhận phép lành là: con người; các vật thờ phượng và sùng kính; tượng ảnh; nơi sinh sống, công việc và đau khổ; hoa trái của đất đai và công lao của con người; và tất cả các thực tại được tạo ra liên quan đến Đấng Tạo Hóa, ca ngợi và chúc tụng Ngài bằng vẻ đẹp của chúng.

Ý nghĩa phụng vụ của nghi thức Phép lành

9. Từ quan điểm phụng vụ nghiêm ngặt, một phép lành đòi hỏi rằng những gì được chúc phúc phải phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, như được thể hiện trong các giáo huấn của Giáo hội.

10. Thật vậy, các phép lành được cử hành nhờ đức tin và nhằm mục đích ngợi khen Thiên Chúa và lợi ích thiêng liêng cho dân của Ngài. Như Sách Các Phép giải thích, “để ý định này có thể trở nên rõ ràng hơn, theo một truyền thống cổ xưa, các công thức chúc lành chủ yếu nhằm mục đích tôn vinh Thiên Chúa vì những hồng ân của Ngài, cầu xin ân huệ của Ngài và kiềm chế quyền lực của sự dữ trên thế giới.”[8] Do đó, những ai khẩn cầu phép lành của Thiên Chúa qua Giáo Hội được mời gọi “củng cố tâm hồn của họ qua đức tin, mà mọi sự đều có thể” và tin tưởng vào “tình yêu thúc đẩy việc tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa”.[9] Đây là lý do tại sao, trong khi “luôn luôn và ở khắp mọi nơi có cơ hội để ca ngợi Thiên Chúa qua Chúa Kitô, trong Chúa Thánh Thần”, thì cũng có một sự quan tâm để làm như vậy với “những điều, nơi chốn hoặc hoàn cảnh không mâu thuẫn với lề luật hay tinh thần của Tin Mừng”.[10] Đây là một sự hiểu biết phụng vụ về các phép lành trong chừng mực chúng là các nghi thức được Giáo hội chính thức đề xuất.

11. Dựa trên những cân nhắc này, Ghi chú giải thích của Thánh bộ Giáo lý Đức tin cho Responsum năm 2021 nhắc lại rằng khi một phép lành được cầu khẩn trên một số mối quan hệ của con người bằng một nghi thức phụng vụ đặc biệt, điều cần thiết là những gì được chúc lành tương ứng với các kế hoạch của Thiên Chúa được viết trong tạo vật và được Chúa Kitô mặc khải đầy đủ. Vì lý do này, vì Giáo Hội luôn luôn chỉ coi những quan hệ tính dục được sống trong hôn nhân là hợp pháp về mặt luân lý, Giáo Hội không có quyền ban phép lành phụng vụ của mình khi điều đó bằng cách nào đó sẽ cung cấp một hình thức hợp pháp luân lý cho một sự kết hợp được cho là một cuộc hôn nhân hoặc một thực hành tính dục ngoài hôn nhân. Đức Thánh Cha nhắc lại bản chất của Tuyên bố này trong Respuestas  của ngài trước các Nghi vấn của  hai Hồng y.

12. Người ta cũng phải tránh nguy cơ làm giảm ý nghĩa của các phép lành chỉ theo quan điểm này, vì nó sẽ khiến chúng ta mong đợi các điều kiện đạo đức tương tự cho một phép lành đơn giản được đòi hỏi trong việc tiếp nhận các bí tích. Một rủi ro như vậy đòi hỏi chúng ta phải mở rộng quan điểm này xa hơn nữa. Thật vậy, có nguy cơ là một cử chỉ mục vụ được yêu mến và phổ biến rộng rãi sẽ phải chịu quá nhiều điều kiện tiên quyết về luân lý, mà, dưới sự tuyên bố kiểm soát, có thể làm lu mờ sức mạnh vô điều kiện của tình yêu Thiên Chúa vốn tạo nền tảng cho cử chỉ chúc lành.

13. Chính xác về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta đừng “đánh mất lòng bác ái mục vụ, vốn nên thấm nhuần mọi quyết định và thái độ của chúng ta” và tránh trở thành “những thẩm phán chỉ phủ nhận, từ chối và loại trừ”.[11] Chúng ta hãy đáp lại đề nghị của Đức Thánh Cha bằng cách phát triển một sự hiểu biết rộng hơn về các phép lành.

Các Phép Lành trong Kinh Thánh

14. Để suy ngẫm về các phép lành bằng cách tổng hợp các quan điểm khác nhau, trước tiên chúng ta cần được soi sáng bởi tiếng nói của Kinh thánh.

15. ” Nguyện Đức Chúa ban phúc lành cho anh em và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa soi sáng thiên nhan của Ngài trên anh em và tỏ lòng nhân từ đối với anh em. Nguyện Đức Chúa hướng ánh mặt của Ngài về phía anh em và ban bình an cho anh em” (Ds 6: 24-26). “Phép lành tư tế” này mà chúng ta tìm thấy trong Cựu Ước, đặc biệt là trong Sách Dân số, có một đặc tính “hạ xuống” vì nó đại diện cho lời khẩn cầu một phép lành từ Thiên Chúa ngự xuống trên con người: đó là một trong những bản văn lâu đời nhất về phép lành của Thiên Chúa. Sau đó, có một loại phép lành thứ hai mà chúng ta tìm thấy trong các trang Kinh Thánh: đó là phép lành “vươn lên” từ trái đất lên trời, hướng về Thiên Chúa. Phép lành theo nghĩa này tương đương với việc ca ngợi, cử hành và tạ ơn Thiên Chúa vì lòng thương xót và lòng trung tín của Ngài, vì những điều kỳ diệu mà Ngài đã tạo ra, và vì tất cả những gì đã xảy ra bởi ý muốn của Ngài: “Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa! Toàn thân tôi hỡi, hãy chúc tụng thánh danh Người” (Tv 103:1).

16. Đối với Thiên Chúa, Đấng ban phúc lành, chúng ta cũng đáp lại bằng lời chúc tụng. Menkixeđéc, vua Xalem, chúc lành cho Ápram (St 14:19); Rêbêca được các thành viên trong gia đình chúc lành ngay trước khi trở thành vợ của Isaac (St 24:60), người sau đó đã chúc lành cho con trai mình, Giacóp (St 27:27). Gia-cóp chúc lành cho Pharaô (St 47:10), các cháu trai mình là Êphraim và Manase (St 48:20) và mười hai người con trai của ông (St 49 :28). Môsê và Aharon chúc lành cho cộng đoàn (Xh 39:43; Lv 9:22). Những người đứng đầu các hộ gia đình chúc phúc cho con cái của họ trong đám cưới, trước khi bắt đầu một cuộc hành trình, và trong cái chết sắp xảy ra. Những phép lành này, theo đó, dường như là một món quà dư dật và vô điều kiện.

17. Phép lành được tìm thấy trong Tân Ước về cơ bản vẫn giữ nguyên ý nghĩa của nó trong Cựu Ước. Chúng ta tìm thấy ơn huệ thiêng liêng “ngự xuống”, sự tạ ơn của con người “vươn lên” và phép lành được cử hành bởi con người “mở rộng” về phía tha nhân. Ông Giacaria, sau khi nói được trở lại, chúc tụng Thiên Chúa vì những công việc kỳ diệu của Ngài (xem Lc 1:64). Ông Simêon, trong khi bế Chúa Giêsu Hài Nhi trong tay, chúc tụng Thiên Chúa vì đã ban cho ông ân sủng để chiêm ngưỡng Đấng Mêsia cứu thế, và sau đó chúc lành cho cha mẹ của hài nhi, Mẹ Maria và Thánh Giuse (xem Lc 2:34). Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha trong lời tụng ca nổi tiếng ngợi khen và hân hoan mà Người cất lên: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xưng tụng Cha” (Mt 11:25).

18. Tiếp nối với Cựu Ước, ở nơi Chúa Giêsu cũng vậy, phép lành không chỉ vươn lên, đề cập đến Chúa Cha, mà còn hạ xuống, được tuôn đổ trên người khác như một cử chỉ ân sủng, che chở và nhân lành. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện và thúc đẩy thực hành này. Chẳng hạn, Người chúc lành cho trẻ em: “Rồi Người ôm các em, đặt tay trên các em mà chúc lành cho các em” (Mc 10:16). Và cuộc hành trình trần thế của Chúa Giêsu sẽ kết thúc chính xác với một phúc lành cuối cùng dành riêng cho Nhóm Mười Một, ngay trước khi Người lên cùng Chúa Cha: “Và khi giơ tay lên, Ngài chúc lành cho họ. Trong khi Ngài chúc lành cho họ, Ngài đã chia tay họ và được đưa lên trời” (Lc 24:50-51). Hình ảnh cuối cùng của Chúa Giêsu trên trái đất là Ngài giơ đôi tay lên trong cử chỉ ban phép lành.

19. Trong mầu nhiệm tình yêu của mình, qua Đức Kitô, Thiên Chúa thông truyền cho Giáo hội của mình quyền năng chúc lành. Được Thiên Chúa ban cho con người và được họ ban cho những người lân cận của họ, phép lành được chuyển hóa thành sự bao dung, liên đới và kiến tạo hòa bình. Đó là một thông điệp tích cực về sự an ủi, quan tâm và khuyến khích. Phép lành diễn tả vòng tay nhân hậu của Thiên Chúa và tình mẫu tử của Giáo Hội, là lời mời gọi các tín hữu có cùng tình cảm như Thiên Chúa đối với anh chị em của họ.

Một sự hiểu biết thần học-mục vụ về các phép lành

20. Một người cầu xin một phép lành cho thấy họ đang cần sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình và một người cầu xin một phép lành từ Giáo hội thừa nhận Giáo Hội là một bí tích cứu độ mà Thiên Chúa ban cho. Tìm kiếm một phép lành trong Giáo Hội là nhìn nhận rằng sự sống của Giáo Hội phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa và giúp chúng ta tiến bước, sống tốt hơn và đáp lại ý muốn của Thiên Chúa.

21. Để giúp chúng ta hiểu giá trị của cách tiếp cận mang mục vụ hơn đối với các phép lành, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta suy ngẫm, với thái độ đức tin và lòng thương xót của người cha, thực tế là “khi một người cầu xin một phép lành, người đó đang bày tỏ một lời khẩn cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa, một lời cầu xin để sống tốt hơn và niềm tin tưởng vào một Người Cha có thể giúp chúng ta sống tốt hơn.”[12] Yêu cầu này, bằng mọi cách, phải được coi trọng, đồng hành và đón nhận với lòng biết ơn. Những người đến một cách tự phát để xin phép lành cho thấy bằng việc yêu cầu này, sự cởi mở chân thành của họ đối với siêu niên, niềm tin của trái tim họ rằng họ không tin tưởng vào sức mạnh của chính họ, nhu cầu của họ về Thiên Chúa và mong muốn thoát ra khỏi giới hạn hẹp hòi của thế giới này, bị giam cầm trong những giới hạn của nó.

22. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu dạy chúng ta, sự tin tưởng này “là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến Tình yêu ban tất cả. Với sự tin tưởng, suối nguồn ân sủng tràn ngập vào cuộc sống của chúng ta […]. Do đó, điều thích hợp nhất là chúng ta nên đặt niềm tin chân thành không phải vào bản thân mình nhưng vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta vô điều kiện […]. Tội lỗi của thế gian thì lớn nhưng không phải là vô hạn, trong khi tình yêu thương xót của Đấng Cứu Thế quả thật là vô hạn.”[13]

23. Khi được xem xét bên ngoài khuôn khổ phụng vụ, những biểu hiện đức tin này được tìm thấy trong một lĩnh vực tự phát và tự do hơn. Tuy nhiên, “không bắt buộc của các việc đạo đức không nên được hiểu là đánh giá thấp hoặc thậm chí thiếu tôn trọng đối với các thực hành đó. Con đường phía trước trong lãnh vực này đòi hỏi một sự đánh giá đúng đắn và khôn ngoan về nhiều sự phong phú của lòng đạo đức bình dân, [và] về tiềm năng của cùng những sự giàu có này.”[14] Như vậy, các phép lành trở thành một nguồn tài nguyên mục vụ có giá trị hơn là một rủi ro hay một vấn đề.

24. Từ quan điểm chăm sóc mục vụ, các phép lành nên được đánh giá là những hành viđạo đức “nằm ngoài việc cử hành Thánh Thể và các bí tích khác”. Thật vậy, “ngôn ngữ, nhịp điệu, tiến trình và trọng tâm thần học” của lòng đạo đức bình dân khác “với những hoạt động phụng vụ tương ứng”. Vì lý do này, “các thực hành đạo đức bình dân phải bảo tồn phong cách, sự đơn giản và ngôn ngữ riêng của chúng, [và] những nỗ lực áp đặt các hình thức ‘cử hành phụng vụ’ lên chúng luôn luôn phải tránh”.[15]

25. Hơn nữa, Giáo hội phải né tránh việc đặt nền móng mục vụ của mình vào bản chất cố định của một số chương trình giáo lý hoặc kỷ luật, đặc biệt là khi chúng dẫn đến “chủ nghĩa cá nhân và độc đoán, theo đó thay vì truyền giáo, người ta phân tích và phân loại người khác, và thay vì mở cửa cho ân sủng, người ta cạn kiệt năng lượng của mình trong việc kiểm tra và xác minh”.[16] Do đó,  khi người ta cầu xin một phép lành, việc  phân tích đạo đức toàn diện không nên được đặt làm điều kiện tiên quyết để ban phép lành đó. Vì, những người tìm kiếm một phép lành không cần phải có sự hoàn hảo về mặt đạo đức trước đó.

26. Theo quan điểm này, Respuestas của Đức Thánh Cha hỗ trợ trong việc mở rộng tuyên bố năm 2021 của Bộ Giáo lý Đức tin từ quan điểm mục vụ. Vì, Respuestas mời gọi sự phân định liên quan đến khả năng của “các hình thức chúc lành, được yêu cầu bởi một hoặc nhiều người, không truyền đạt một quan niệm sai lầm về hôn nhân” [17] và,  trong những tình huống không thể chấp nhận được về mặt luân lý theo quan điểm khách quan, tính đến thực tế rằng “bác ái mục vụ đòi hỏi chúng ta không đối xử một cách đơn thuần tất cả mọi người như những “tội nhân” mà cân nhắc những yếu tố có thể làm giảm bớt trách nhiệmchủ quan của họ.” [18]

27. Trong bài giáo lý được trích dẫn ở đầu Tuyên bố này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề xuất một mô tả về loại phép lành này được ban cho tất cả mọi người mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Thật đáng để đọc những lời này với một tấm lòng rộng mở, vì chúng giúp chúng ta nắm bắt được ý nghĩa mục vụ của các phép lành được ban mà không cần điều kiện tiên quyết: “Chính Thiên Chúa là Đấng ban phép lành. Trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh, có một sự lặp lại liên tục của các phép lành. Thiên Chúa chúc phúc, nhưng con người cũng ban phép lành, và chẳng mấy chốc hóa ra phúc lành sở hữu một sức mạnh đặc biệt, đi kèm với những người nhận được nó trong suốt cuộc đời của họ, và khiến trái tim con người được Thiên Chúa thay đổi. […] Vì vậy, chúng ta quan trọng đối với Thiên CHúa hơn tất cả những tội lỗi chúng ta có thể phạm bởi vì Ngài là cha, Ngài là Mẹ, Ngài là tình yêu thuần khiết, Ngài đã chúc lành cho chúng ta mãi mãi. Và Ngài sẽ không bao giờ ngừng chúc lành cho chúng ta. Đọc các văn bản Kinh Thánh về phép lành trong nhà tù hay trong các nhóm cải tạo là một trải nghiệm mạnh mẽ. Để làm cho những người đó cảm thấy rằng họ vẫn được chúc phúc, bất chấp những sai lầm nghiêm trọng của họ, rằng Cha trên trời của họ vẫn tiếp tục làm điều tốt cho họ và hy vọng rằng cuối cùng họ sẽ mở lòng ra cho điều tốt lành. Ngay cả khi những người thân nhất của họ đã bỏ rơi họ, bởi vì bây giờ họ cho rằng không còn cách nào cứu vãn họ được nữa, Thiên Chúa vẫn luôn coi họ như con cái của Ngài.[19]

28. Có một số trường hợp khi mọi người tự nhiên cầu xin một phép lành, cho dù đó là trong các cuộc hành hương, tại các đền thánh, hoặc thậm chí trên đường phố khi họ gặp một linh mục. Lấy ví dụ, chúng ta có thể tham khảo Sách Các Phép, trong đó cung cấp một số nghi thức làm phép cho mọi người, bao gồm người cao tuổi, người bệnh, những người tham gia một buổi họp giáo lý hoặc cầu nguyện, khách hành hương, những người bắt đầu cuộc hành trình, các nhóm và hiệp hội tình nguyện, v.v. Các phép lành như vậy có ý nghĩa cho tất cả mọi người; Không ai bị loại trừ khỏi chúng. Chẳng hạn, trong phần giới thiệu  về Nghi thức Chúc lành cho Người cao tuổi, có nói rằng mục đích của phép lành này là “để chính người cao tuổi có thể nhận được từ những người chung quanh một chứng tá về sự tôn trọng và lòng biết ơn, trong khi cùng với họ, chúng ta tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà họ đã nhận được từ Ngài và vì những điều tốt lành mà họ đã làm với sự giúp đỡ của Ngài”.[20] Trong trường hợp này, đối tượng của phép lành là người cao tuổi, vì người đó và cùng với người đó cảm tạ Thiên Chúa vì những điều tốt lành mà họ đã làm và vì những ân huệ đã lãnh nhận. Không ai có thể bị ngăn cản khỏi hành động tạ ơn này, và mỗi người – ngay cả khi họ sống trong những tình huống không được sắp xếp theo kế hoạch của Đấng Tạo Hóa – đều sở hữu những yếu tố tích cực mà chúng ta có thể ngợi khen Thiên Chúa.

29. Từ quan điểm của chiều kích vươn lên, khi người ta nhận thức được những ân huệ của Chúa và tình yêu vô điều kiện của Ngài, ngay cả trong những tình huống tội lỗi — đặc biệt là khi một lời cầu nguyện được Chúa lắng nghe — trái tim của người tin sẽ nâng lời ngợi khen lên Thiên Chúa và ban phúc lành cho anh ta. Không ai bị loại trừ khỏi loại phúc lành này. Mọi người, cá nhân hoặc cùng với những người khác, có thể dâng lên lời ngợi khen và lòng biết ơn của họ đối với Thiên Chúa.

30. Tuy nhiên, sự hiểu biết phổ biến về phép lành cũng coi trọng tầm quan trọng của các phép lành ngự xuống. Trong khi “không thích hợp cho một giáo phận, một Hội đồng Giám mục, hoặc bất kỳ cấu trúc giáo hội nào khác liên tục và chính thức thiết lập các thủ tục hoặc nghi lễ cho tất cả các loại vấn đề,”[21] sự thận trọng và khôn ngoan mục vụ – tránh mọi hình thức tai tiếng và nhầm lẫn nghiêm trọng giữa các tín hữu – có thể gợi ý rằng thừa tác viên có chức thánh tham gia vào lời cầu nguyện của những người,  mặc dù trong một sự kết hợp không thể so sánh theo bất kỳ cách nào với hôn nhân, mong muốn phó thác bản thân cho Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài, để cầu xin sự trợ giúp của Ngài, và được hướng dẫn đến một sự hiểu biết lớn hơn về kế hoạch yêu thương và chân lý của Ngài.

III. Phép lành cho các cặp đôi trong hoàn cảnh bất thường và của các cặp đôi đồng giới

31. Trong phạm vi được vạch ra ở đây xuất hiện khả năng chúc lành cho các cặp vợ chồng trong những tình huống bất thường và cho các cặp đồng giới, hình thức không nên được cố định theo nghi thức bởi các nhà chức trách giáo hội để tránh tạo ra sự nhầm lẫn phép lành riêng với Bí tích Hôn phối. Trong những trường hợp như vậy, một phép lành có thể được thực hiện mà không chỉ có giá trị vươn lên mà còn liên quan đến việc khẩn cầu một phúc lành ngự xuống từ Thiên Chúa trên những người — nhận ra mình là người thiếu thốn và cần sự giúp đỡ của Ngài — không tuyên bố hợp pháp hóa tình trạng của chính họ, nhưng họ cầu xin rằng tất cả những gì là đúng,  tốt lành, và có giá trị nhân bản trong cuộc sống của họ và các mối quan hệ của họ được làm phong phú, chữa lành và nâng cao bởi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Những hình thức chúc lành này diễn tả một lời khẩn nài rằng Thiên Chúa có thể ban cho những sự trợ giúp đến từ những thôi thúc của Thần Khí Người – điều mà thần học cổ điển gọi là “ân sủng thực sự” – để các mối quan hệ của con người có thể trưởng thành và phát triển trong sự trung thành với Tin Mừng, để họ có thể được giải thoát khỏi những bất toàn và yếu đuối của họ, và họ có thể thể hiện mình trong chiều kích ngày càng gia tăng của tình yêu Thiên Chúa.

32. Thật vậy, ân sủng của Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống của những người không tuyên bố là công chính nhưng khiêm nhường thừa nhận mình là tội nhân, giống như mọi người khác. Ân sủng này có thể hướng mọi sự theo những kế hoạch mầu nhiệm và không thể đoán trước của Thiên Chúa. Do đó, với sự khôn ngoan bền bỉ và sự chăm sóc Từ Mẫu của mình, Giáo Hội tiếp đón tất cả những ai đến gần Thiên Chúa với trái tim khiêm nhường, đồng hành với họ bằng những trợ giúp thiêng liêng giúp mọi người hiểu biết và nhận ra ý muốn của Thiên Chúa một cách trọn vẹn trong cuộc sống của họ.[22]

33. Đây là một lời chúc phúc, mặc dù không được bao gồm trong bất kỳ nghi thức phụng vụ nào,[23] kết hợp lời cầu nguyện chuyển cầu với lời cầu khẩn sự giúp đỡ của Thiên Chúa bởi những người khiêm nhường quay về với Ngài. Thiên Chúa không bao giờ quay lưng lại với bất cứ ai đến gần Ngài! Cuối cùng, một phép lành cung cấp cho mọi người một phương tiện để gia tăng sự tin cậy của họ vào Thiên Chúa. Do đó, lời cầu xin một phép lành diễn tả và nuôi dưỡng sự cởi mở đối với sự siêu nhiên, lòng thương xót và sự gần gũi với Thiên Chúa trong hàng ngàn hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, vốn không phải là điều nhỏ bé trong thế giới chúng ta đang sống. Đó là một hạt giống của Chúa Thánh Thần phải được nuôi dưỡng, chứ không phải bị cản trở.

34. Chính phụng vụ của Giáo hội mời gọi chúng ta chấp nhận thái độ tin tưởng này, ngay cả giữa tội lỗi của chúng ta, thiếu công trạng, yếu đuối và nhầm lẫn, như được chứng thực bởi lời nguyện tuyệt đẹp này từ Sách lễ Rôma: ” Lạy Thiên Chúa hằng hữu toàn năng, vì lòng nhân từ dồi dào của Ngài vượt trên mọi công trạng và ước muốn của những ai khẩn cầu Ngài, xin tuôn đổ lòng thương xót của Ngài trên chúng con để tha thứ những gì lương tâm sợ hãi và ban cho những gì lời cầu nguyện không dám xin ” (Lời Nguyện cho Chúa Nhật thứ Hai mươi bảy Mùa Thường Niên). Có bao lần, qua phép lành đơn sơ của một mục tử, vốn không tuyên bố phê chuẩn hay hợp pháp hóa bất cứ điều gì, người ta có thể cảm nghiệm được sự gần gũi của Chúa Cha, vượt quá mọi “công trạng” và “ước muốn”?

35. Do đó, sự nhạy cảm mục vụ của các giáo sĩ cũng nên được hun đúc để thực hiện các phép lành một cách tự phát mà không có trong Sách Các phép

36. Theo nghĩa này, điều cần thiết là phải nắm bắt mối quan tâm của Đức Thánh Cha rằng những phép lành không nghi thức này không bao giờ ngừng là những cử chỉ đơn giản cung cấp một phương tiện hiệu quả để tăng niềm tin vào Thiên Chúa về phía những người xin chúc lành, cẩn trọng để chúng không nên trở thành một hành động phụng vụ hoặc bán phụng vụ, tương tự như một bí tích. Thật vậy, một nghi thức hóa như vậy sẽ cấu thành một sự bần cùng hóa nghiêm trọng bởi vì nó sẽ đặt một cử chỉ có giá trị lớn lao trong lòng đạo đức bình dân vào sự kiểm soát quá mức, tước đoạt tự do và tính tự phát của các thừa tác viên trong việc đồng hành mục vụ của họ đối với cuộc sống của dân Chúa.

37. Về vấn đề này, nhớ lại những lời sau đây của Đức Thánh Cha, đã được trích dẫn một phần: “Các quyết định có thể là một phần của sự thận trọng mục vụ trong một số trường hợp nhất định không nhất thiết phải trở thành quy tắc. Nghĩa là, không thích hợp cho một Giáo phận, Hội đồng Giám mục, hoặc bất kỳ cơ cấu giáo hội nào khác liên tục và chính thức thiết lập các thủ tục hoặc nghi lễ cho mọi loại vấn đề […]. Giáo luật không nên và không thể bao gồm tất cả mọi thứ, các Hội đồng Giám mục cũng không nên tuyên bố làm như vậy với các tài liệu và nghi thức khác nhau của họ, vì đời sống của Giáo hội chảy qua nhiều kênh bên cạnh các kênh mang tính quy phạm.[24] Do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở rằng “những gì là một phần của sự phân định mục vụ trong những hoàn cảnh cụ thể không thể được nâng lên mức độ của một quy tắc” bởi vì điều này “sẽ dẫn đến một sự duy luật không thể chấp nhận được.”[25]

38. Vì lý do này, người ta không nên cung cấp cũng không nên thúc đẩy một nghi lễ chúc phúc cho các cặp vợ chồng trong một tình huống bất thường. Đồng thời, người ta không nên ngăn cản hoặc ngăn cấm sự gần gũi của Giáo Hội với mọi người trong mọi tình huống mà họ có thể tìm kiếm sự trợ giúp của Thiên Chúa qua một phép lành đơn giản. Trong một lời cầu nguyện ngắn trước phép lành tự phát này, thừa tác viên được phong chức có thể cầu nguyện các cá nhân có bình an, sức khỏe, tinh thần kiên nhẫn, đối thoại và hỗ trợ lẫn nhau – nhưng cũng là ánh sáng và sức mạnh của Thiên Chúa để có thể hoàn thành ý muốn của Ngài một cách trọn vẹn.
39. Trong mọi trường hợp, chính xác là để tránh bất kỳ hình thức nhầm lẫn hoặc tai tiếng nào, khi lời cầu nguyện chúc lành được yêu cầu bởi một cặp vợ chồng trong một tình huống bất thường, mặc dù nó được thể hiện bên ngoài các nghi thức được quy định bởi các sách phụng vụ, phép lành này không bao giờ nên được ban cho đan xen đồng thời với các nghi lễ của một cuộc hôn nhân dân sự, và thậm chí không được kết nối với chúng. Nó cũng không thể được thực hiện với bất kỳ quần áo, cử chỉ hoặc lời nói nào thích hợp cho một đám cưới. Điều tương tự cũng áp dụng khi phép lành được yêu cầu bởi một cặp đồng tính.

40. Thay vào đó, một phép lành như vậy có thể tìm thấy chỗ đứng của nó trong các bối cảnh khác, chẳng hạn như viếng một nơi hành hương, gặp gỡ với linh mục, cầu nguyện trong một nhóm hoặc trong một cuộc hành hương. Thật vậy, qua những phúc lành được ban cho không phải qua các hình thức nghi lễ thích hợp với phụng vụ, nhưng như một cách diễn tả trái tim từ mẫu của Giáo Hội – tương tự như những phúc lành phát ra từ cốt lõi của lòng đạo đức bình dân – không có ý định hợp pháp hóa bất cứ điều gì, nhưng đúng hơn là mở ra đời sống của mình cho Thiên Chúa, cầu xin sự giúp đỡ của Ngài để sống tốt hơn,  và cũng khẩn cầu Chúa Thánh Thần để các giá trị của Tin Mừng có thể được sống với lòng trung thành hơn.

41. Những gì đã được nói trong Tuyên bố này liên quan đến phép lành cho các cặp đồng tính là đủ để hướng dẫn sự phân định thận trọng và phụ tử của các thừa tác viên được phong chức về vấn đề này. Do đó, ngoài hướng dẫn được cung cấp ở trên, không nên mong đợi thêm câu trả lời nào về những cách có thể để điều chỉnh các chi tiết hoặc thực tiễn liên quan đến các phép lành thuộc loại này.[26]

IV. Giáo Hội là Bí Tích Tình Yêu Vô Biên của Thiên Chúa

42. Giáo hội tiếp tục dâng lên những lời cầu nguyện và khẩn cầu mà chính Chúa Kitô — với những tiếng kêu thấu trời và những giọt lệ — được dâng lên trong cuộc sống trần thế của Người (Dth. 5:7), và được hưởng một hiệu quả đặc biệt vì lý do này. Như thế, “không chỉ bằng bác ái, gương lành và các công việc sám hối, mà còn bằng lời cầu nguyện, cộng đồng giáo hội thực hiện một chức năng làm mẹ thực sự trong việc đưa các linh hồn đến với Chúa Kitô”.[27]

43. Giáo hội là bí tích của tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Vì thế, ngay cả khi mối quan hệ của một người với Thiên Chúa bị che khuất bởi tội lỗi, người ấy luôn có thể cầu xin một phép lành, dang tay ra với Thiên Chúa, như Phêrô đã làm trong cơn bão khi ngài kêu lên với Chúa Giêsu, “Lạy Chúa, xin cứu con!” (Mt 14:30). Thật vậy, mong muốn và lãnh nhận phép lành có thể là điều tốt lành trong một số hoàn cảnh. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng “một bước nhỏ, giữa những giới hạn lớn lao của con người, có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn là một cuộc sống bề ngoài có trật tự nhưng sống qua ngày mà không phải đối mặt với những khó khăn lớn”.[28] Theo đó, “điều tỏa sáng là vẻ đẹp của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại từ cõi chết.”[29]

44. Bất kỳ phép lành nào cũng sẽ là cơ hội để công bố lại kerygma, một lời mời gọi đến gần hơn với tình yêu của Chúa Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã dạy, “Giống như Mẹ Maria, Giáo Hội là Đấng trung gian của phúc lành Thiên Chúa cho thế giới: Giáo Hội đón nhận nó trong việc đón nhận Chúa Giêsu và loan truyền nó trong việc mang Chúa Giêsu. Ngài là lòng thương xót và hòa bình mà thế gian, tự nó, không thể ban tặng, và luôn luôn cần, ít nhất là ngang bằng với nhu cầu về cơm bánh.[30]

45. Xem xét các điểm trên và tuân theo giáo huấn có thẩm quyền của Đức Thánh Cha Phanxicô, Thánh Bộ này cuối cùng muốn nhắc lại rằng “gốc rễ của sự hiền lành Kitô giáo” là “khả năng cảm thấy được chúc phúc và khả năng chúc lành […]. Thế gian này cần phước lành, và chúng ta có thể ban phước lành và nhận phước lành. Chúa Cha yêu thương chúng ta, và điều duy nhất còn lại đối với chúng ta là niềm vui được chúc lành cho Ngài, và niềm vui cảm ơn Ngài, và học hỏi từ Ngài […] để chúc phúc.”[31] Bằng cách này, mọi anh chị em sẽ có thể cảm thấy rằng, trong Giáo Hội, họ luôn là những người hành hương, luôn luôn là những người hành khất, luôn được yêu thương, và, bất chấp mọi sự, luôn được chúc phúc.

Hồng y Víctor Manuel. FERNÁNDEZ
Tổng trưởng
Mons. Armando MATTEO
Thư Ký Ủy ban Giáo Lý
Ex Audientia Die ngày 18 Tháng Mười Hai năm 2023

Phanxicô

Duc Trung Vu, CSsR dịch

[1] Francis, Catechesis on Prayer: The Blessing (2 December 2020).
[2] Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, «Responsum» ad «dubium» de benedictione unionem personarum eiusdem sexus et Nota esplicativa (15 March 2021): AAS 113 (2021), 431-434.
[3] Francis, Ap. Exhort. Evangelii Gaudium (24 November 2013), no. 42: AAS 105 (2013), 1037-1038.
[4] Cf. Francis, Respuestas a los Dubia propuestos por dos Cardenales (11 July 2023).
[5] Ibid., ad dubium 2, c.
[6] Ibid., ad dubium 2, a.
[7] Cfr. Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatumDe BenedictionibusPraenotandaEditio typica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, no. 12.
[8] Ibid., no. 11: “Quo autem clarius hoc pateat, antiqua ex traditione, formulae benedictionum eo spectant ut imprimis Deum pro eius donis glorificent eiusque impetrent beneficia atque maligni potestatem in mundo compescant.”
[9] Ibid., no. 15: “Quare illi qui benedictionem Dei per Ecclesiam expostulant, dispositiones suas ea fide confirment, cui omnia sunt possibilia; spe innitantur, quae non confundit; caritate praesertim vivificentur, quae mandata Dei servanda urget.”
[10] Ibid., no. 13: “Semper ergo et ubique occasio praebetur Deum per Christum in Spiritu Sancto laudandi, invocandi eique gratias reddendi, dummodo agatur de rebus, locis, vel adiunctis quae normae vel spiritui Evangelii non contradicant.”
[11] Francis, Respuestas a los Dubia propuestos por dos Cardenales, ad dubium 2, d.
[12] Ibid., ad dubium 2, e.
[13] Francis, Ap. Exhort. C’est la Confiance (15 October 2023), nos. 2, 20, 29.
[14] Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Directory on Popular Piety and the Liturgy. Principles and Guidelines (9 April 2002), no. 12.
[15] Ibid., no. 13.
[16] Francis, Exhort. Ap. Evangelii Gaudium (24 November 2013), no. 94: AAS 105 (2013), 1060.
[17] Francis, Respuestas a los Dubia propuestos por dos Cardenales, ad dubium 2, e.
[18] Ibid., ad dubium 2, f.
[19] Francis, Catechesis on Prayer: The Blessing (2 December 2020).
[20] De Benedictionibus, no. 258: “Haec benedictio ad hoc tendit ut ipsi senes a fratribus testimonium accipiant reverentiae grataeque mentis, dum simul cum ipsis Domino gratias reddimus pro beneficiis ab eo acceptis et pro bonis operibus eo adiuvante peractis.”
[21] Francis, Respuestas a los Dubia propuestos por dos Cardenales, ad dubium 2, g.
[22] Cf. Francis, Post-Synodal Ap. Exhort. Amoris Laetitia (19 March 2016), no. 250: AAS 108 (2016), 412-413.
[23] Cf. Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Directory on Popular Piety and the Liturgy (9 April 2002), no. 13: “The objective difference between pious exercises and devotional practices should always be clear in expressions of worship. […] Acts of devotion and piety are external to the celebration of the Holy Eucharist, and of the other sacraments.”
[24] Francis, Respuestas a los Dubia propuestos por dos Cardenales, ad dubium 2, g.
[25] Francis, Post-Synodal Ap. Exhort. Amoris Laetitia (19 March 2016), no. 304: AAS 108 (2016), 436.
[26] Cf. ibid.
[27] Officium Divinum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatumLiturgia Horarum iuxta Ritum Romanum, Institutio Generalis de Liturgia Horarum, Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1985, no. 17: “Itaque non tantum caritate, exemplo et paenitentiae operibus, sed etiam oratione ecclesialis communitas verum erga animas ad Christum adducendas maternum munus exercet.”
[28] Francis, Ap. Exhort. Evangelii Gaudium (24 November 2013), no. 44: AAS 105 (2013), 1038-1039.
[29] Ibid., no. 36: AAS 105 (2013), 1035.
[30] Benedict XVI, Homily on the Solemnity of Mary, Mother of God. 45th World Day of Peace, Vatican Basilica (1 January 2012): Insegnamenti VIII, 1 (2012), 3.
[31] Francis, Catechesis on Prayer: The Blessing (2 December 2020).
[01963-EN.01] [Original text: English]

Tác giả: Duc Trung Vu, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *